Zanemarivanje dece

by NDFAuthors

  • Nov 13, 2013

Toliko je problema sa kojima se deca širom sveta, na žalost, suočavaju, i koje ih muče, a da to ljudi, možda, i ne primećuju na prvi pogled.  

Upravo sam istraživala takve pojave u društvu, a jedna od njih je emocionalno zlostavljanje dece, kao vid “tihog zlostavljanja” o čemu sam prethodno pisala. Samim tim, tema ovog blog posta je zanemarivanje dece, koje se ne manifestuje kroz fizičko ozleđivanje, baš kao ni emocionalno zlostavljanje mališana. Ovo “psihološko zlostavljanje” ogleda se u samom izgledu i i ponašanju deteta.

Šta je zanemarivanje dece i kako ono utiče na njih

neglected-childJedna od definicija navodi da je zanemarivanje zapravo “propust pružaoca nege – roditelja, odnosno druge osobe koja je preuzela roditeljsku odgovornost ili obavezu da neguje dete da obezbedi osnovne potrebe mališana”.1 Postoje različiti oblici zanemarivanja dece, a neki od njih su:

  • Fizičko zanemarivanje: Propust da se detetu obezbedi potrebna hrana, smeštaj ili pravilan nadzor.
  • Medicinsko: Propust da se detetu obezbedi neophodna zdravstvena zaštita.
  • Obrazovno: Propust da se dete obrazuje ili da se zadovolje njegove posebne potrebe.
  • Emocionalno: Propust da se zadovolje emocionalne potrebe deteta, obezbedi psihološka pomoć ili dozvoli detetu da učestvuje u štetnim aktivnostima.2

Iz američkog zavoda za zdravlje i zdravstvene usluge (uprava za decu i porodice) rečeno je da je u 2011. godini zabeleženo 676.569 žrtava zlostavljanja i zanemarivanja3. Prema njihovim izveštajima roditelji su zapostavljali čak 78,5% dece. Istraživanja pokazuju i da se u većini slučajeva zanemaruju mahom devojčice i mala deca.4

Na koji način se zanemarivanje manifestuje na detetu

Zanemarivanje najbolje mogu da uoče osobe koje su bliske detetu i koje su u stalnom kontaktu sa njim. To su najčešće nastavnik ili školski psiholog. Ovi ljudi su u stanju da prepoznaju i prate različite znake koji ukazuju na zanemarivanje deteta, uključujući:

  • Odeća koju dete nosi je loše uklopljena, prljava ili nije odgovarajuća za određene vremenske uslove
  • Prisutna je konstantno loša higijena deteta
  • Bolesti koje nisu lečene i fizičke povrede
  • Dete je često bez nadzora ili je ostavljeno u nebezbednom okruženju
  • Dete često kasni ili izostaje iz škole5

Kako reakcije roditelja mogu da otkriju problem?

dad-and-son

Ne pokazuju samo deca znake zanemarivanja. Roditelji takođe svojim ponašanjem mogu da nagoveste da kod kuće nije sve kako bi trebalo da bude. Tako roditelji često okrivljuju dete za svoje probleme, zahtevaju nešto što dete nije u stanju da postigne ili nedovoljno brinu o njemu. Problemi između roditelja i dece postaju očigledni ako roditelj, na primer, retko zagrli dete ili mu pruži ruku, ili ako se ne gledaju u oči tokom komunikacije, govore da se ne vole ili ako razgovaraju o svom odnosu na neprimeren način.

Na koji način može da se pomogne zapostavljenom detetu?

phisical-child-neglectPrvi korak u pomaganju zapostavljenom detetu je da naučimo kako da prepoznamo znake zanemarivanja. Zatim, potrebno je proceniti celu stvar i otkriti visoko rizične situacije. Ako je dete povređeno, vaša reč, delo i konkretno mešanje u tu situaciju može da zaštiti dete. Zato nemojte da se osećate krivim zato što želite nešto da učinite za zanemareno dete i što ustajete protiv toga. Procenite i odredite da li je detetu pomoć potrebna.

Ukoliko sumnjate da je dete zanemareno, prijavite taj problem lokalnoj ustanovi koja se bavi zaštitom dece. U Sjedinjenim Državama, “osnovane sumnje” zasnovane na objektivnim dokazima su dovoljne kako bi se prijavio slučaj zanemarivanja dece.6

Deci svih uzrasta potrebno je mnogo ljubavi i pažnje. Ona svakako ne žele da ih roditelji zanemaruju. Zato se posvetite svojoj deci i vaspitavajte ih tako da im pokažete da vam je stalo do njih. Ona će vas zbog toga voleti još više i izrašće u bolje građane sveta.

1 https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/whatiscan.pdf
2 https://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/whatiscan.pdf
3 http://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/cb/cm11.pdf
4 http://www.psychologytoday.com/conditions/child-neglect
5 http://www.helpguide.org/mental/child_abuse_physical_emotional_sexual_neglect.htm
6 http://www.americanhumane.org/children/stop-child-abuse/fact-sheets/child-neglect.html