Zašto je rano obrazovanje važno?

by NDFAuthors

  • авг 02, 2013

Deca su naša budućnost. Posmatrajući ih mi vidimo ne samo odgovornost koju, kao odrasli, imamo prema njima, već i nadu za budućnost. Uprkos preprekama i uspesima koje ostvarujemo u životu, istrajavamo u odluci da poboljšamo stvari za generacije koje dolaze

Tokom godina imali smo prilike da se uverimo u koristi koje promene i napredak mogu da donesu, ali takođe i da sagledamo koliko još ima da se ide na tom putu napretka, i koliko je važno da se stvari isprave za živote onih koji se ugledaju na nas i prate naš primer.

Ne počinju sva deca život na jednak način. Neku decu ograničavaju uslovi u kojima su rođena, što nisu u poziciji da biraju. Međutim, svako dete ima pravo na obrazovanje, i jedan od najkorisnijih načina da se osigura budućnost naše dece jeste ulaganje u rano obrazovanje i u kvalitetnu brigu o deci.

Do školskog uzrasta deca bi trebalo da budu spremna za učenje, kako bi bila u stanju da maksimalno dožive školu, a ne da se suočavaju sa preprekama zato što još uvek nisu ovladala osnovnim veštinama, kao što su slušanje, koncentracija i praćenje instrukcija. Ovo su godine kada je mozak najelastičniji i najprijemčiviji za stimulaciju. To je ključna prilika da se usade zdrave navike i vrednosti za budućnost. To je pozitivan i proaktivan pristup u unapređenju socijalne mobilnosti, koja čini da se deca različitih slojeva druže međusobno, i najbolji način da se unaprede šanse za bolju budućnost deteta.

Ali dok je poznato da se mnogo važnog učenja odvija u ovim godinama, postoji velika raznolikost u kvalitetu takvih programa širom sveta. Nije dovoljno imati samo dobre namere ili simbolično sprovoditi program ranog obrazovanja. Bitan je kvalitet. Britanski standardi za razvoj i učenje dece ranog uzrasta naglašavaju značaj holističkog pristupa. Takav pristup uzima u obzir činjenicu da je svako dete posebno i da konstantno uči i da može da bude “vedro, sposobno, samouvereno i sigurno u sebe“ – a to je upravo ono što želimo za svu našu decu. Takođe treba da postoji kombinovan pristup između kuće i obdaništa/predškolske ustanove. Roditelji i vaspitači treba da govore iste stvari i da rade zajedničkim snagama. Jednake mogućnosti za sve se podrazumevaju.

Early Years Foundation Stage Principles

Pa šta onda predstavlja kvalitetan program? Prema Baumanu i drugim autorima u studiji pod nazivom „Željni znanja: edukacija predškolaca“, sledeći elementi treba da budu prisutni u svim programima kvalitetne brige o deci:

  • Trebalo bi da postoji kombinovan pristup usmeren ka fizičkom, socijalnom i kognitivnom učenju, s obzirom na to da ove oblasti utiču jedna na drugu, međusobno se unapređuju, i sve su podjednako važne.
  • Važno je imati dobre odnose sa učiteljima i vaspitačima koji će uticati na sposobnosti male dece da uče, ali će takođe i razvijati način na koji ona uče.
  • Grupe sa manjim brojem dece funkcionišu tako da deca upravljaju svojim učenjem. Takođe, veće su mogućnosti za učitelje da rade na širenju govorne sposobnosti, razvijanju socijalnih veština, da decu podstaknu i podrže ispitivanja i rešavanja problema.
  • Mada nijedan obrazovni program nema kategoriju najboljeg, programi ranog obrazovanja određuju šta su ciljevi dece koja ih pohađaju, i pripremaju decu za početak njihovog formalnog školovanja.

Child with kiteU Fondaciji „Novak Đoković“ želimo da vam pomognemo da učinite nešto za budućnost. Kroz širenje znanja na našem blogu, vi takođe možete da gradite budućnost i uverite se da deca sa kojom dolazite u kontakt imaju najbolje mogućnosti da ostvare svoj potencijal i vode ispunjen i srećan život.

Reference:

http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/curriculum/a0068102/early-years-foundation-stage-eyfs
Željni znanja: Edukacija naših predškoloaca Barbara T. Bowman, M. Suzanne Donovan, i M. Susan Burns, Izdavači; Institut za pedagogiju ranog detinjstva; Nacionalni istraživački savet. Dostupno za download: http://nap.edu/download.php?record_id=9745
http://www.unicef.org/earlychildhood/index_40747.html

pencils