Fondacija Novak Đoković – Politika privatnosti

 1. Naša posvećenost čuvanju privatnosti: Ova politika privatnosti („Politika privatnosti“) utvrđuje način na koji Fondacija Novak Đoković (koju čine subjekti Fondacija Novak Đoković (UK) Limited i Fondacija Novak Đoković u ostalim delovima sveta, povremeno idenfifikovane na našem veb-sajtu na https://novakdjokovicfoundation.org („veb-sajt“), utoliko što su ti subjekti sami odgovorni za prikupljanje i obradu ličnih podataka) („mi“, „nas“ ili „naše“ koji se tumače u skladu s tim) koristi i štiti lične podatke o Vama koje mi prikupljamo ili nam Vi dostavljate, bilo putem ovog veb-sajta ili na neki drugi način.
 2. Izmene naše Politike privatnosti: Ovu Politiku privatnosti možemo da izmenimo u bilo kom trenutku, zato proverite da li ste pročitali najnoviju verziju. Cilj nam je da objavimo izmene u praksama opisanim u ovoj Politici privatnosti najmanje 30 dana pre njihove primene. Takođe bi trebalo da povremeno proverite sve ostale korisničke uslove koji se odnose na Vaše korišćenje ovog veb-sajta.
 3. Lični podaci koje prikupljamo: Lične podatke od Vas prikupljamo na različite načine, na primer ukoliko Vi:
  1. ostavite lične podatke tokom korišćenja veb-sajta;
  2. ostavite Vaše podatke tokom registracije podrške, traženja dodatnih informacija o našim aktivnostima, nekom događaju, ili podnošenja prijave za finansiranje od strane nas;
  3. uplatite donaciju putem jednog od naših zvaničnih partnera za obradu plaćanja, u kom slučaju će taj partner obraditi Vaše podatke o debitnoj ili kreditnoj kartici i dostaviti nam podatke o Vama  – pogledajte odeljak „Platforme treće strane“ dole u tekstu. (Napomena: ne obrađujemo niti skladištimo podatke o debitnim ili kreditnim karticama pojedinaca);
  4. pristustvujete nekom od naših događaja;
  5. podnesete zahtev ili upit o zaposlenju kod nas;
  6. prijavite za dobijanje njuzletera ili obaveštenja putem imejla od nas; i
  7. nam postavite upit ili pokrenete neko pitanje.

Vrsta ličnih podataka koje prikupljamo uključuje Vaše ime, imejl adresu, kućnu (ili poslovnu) adresu, broj telefona i ostale podatke koji se odnose na Vas lično i koje ste odlučili da date. Takođe možemo da prikupljamo podatke o Vašem korišćenju našeg veb-sajta (na primer, URL sa kojeg ste došli, tip Vašeg pretraživača i stranice našeg veb-sajta koje su pregledane tokom Vaše posete). Za više informacija o tome kako to radimo, pogledajte odeljak „Kolačići“ dalje u tekstu.

Ovakvi lični podaci se u ovoj Politici o privatnosti nazivaju „Lični podaci“.

 1. Upotreba ličnih podataka Vaše lične podatke možemo da koristimo u sledeće svrhe:
  1. za omogućavanje Vašeg pristupa našem veb-sajtu i upravljanje ili razvoj našeg veb-sajta;
  2. za prikupljanje sredstava ili direktni marketing (uključujući traženje donacija i / ili promociju rada i komunikacijske aktivnosti Fondaciju u vezi sa bilo kojim događajem koji organizujemo). Ako ste nam izričito dali dozvolu da to radimo u skladu sa važećim zakonom, možemo da Vas kontaktiramo elektronskim putem u te svrhe (npr. e-mejlom, putem MMS-a, SMS-a ili putem društvenih mreža), ili telefonom. Povremeno možemo da Vas kontaktiramo poštom, osim ukoliko nas niste obavestili da ne želite da dobijate ovakve vrste komunikacionih poruka. Napomena: Ukoliko želite da ažurirate svoje Lične podatke ili odustanete od primanja takvih obaveštenja, obratite se na adresu navedenu u odeljku Kontakt u nastavku;
  3. za upravljanje tekućim donacijama ili finansiranjem koje pružate, ili izjavama o zainteresovanosti za uplaćivanje donacija ili finansiranje;
  4. za dostavljanje novosti ili ostalih informacija o nama ili bilo kojim projektima, kampanjama i događajima čiji smo možda deo ili planiramo da to postanemo;
  5. obrada prijava za posao koje pošaljete;
  6. traženje od Vas da učestvujete u anketi ili istraživanju;
  7. povremeno možemo prikupljati lične podatke za svrhe profilisanja (pogledajte ispod); i
  8. možemo povremeno koristiti Vaše lične podatke za druge svrhe, na koje ste izričito pristali.
 2. Zakonske obaveze Prikupljaćemo i obrađivati Vaše lične podatke u skladu sa važećim zakonima koji regulišu zaštitu podataka i privatnost. To obuhvata Opštu uredbu o zaštiti podataka EU (2016/679) („GDPR“) kao i bilo koje nacionalne zakone koji za cilj imaju da implementiraju, dopune, izmene ili zamene GDPR s vremena na vreme, i druge slične zakone koji mogu važiti u teritorijama gde poslujemo i sakupljamo ili obrađujemo vaše podatke.
 3. Profilisanje Naglašavamo da povremeno možemo pribavljati i koristiti lične podatke za vršenje profilisanja pojedinih donatora ili analiziranja naše baze podataka donatora. To nam pomaže da usmerimo komunikaciju sa našim donatorima na fokusiraniji, efikasniji i ekonomičniji način, što nam pomaže da smanjimo šanse da donatori prime neodgovarajuće ili irelevantne poruke. Takođe možemo da istražimo potencijalne donatore zbog procesa detaljne analize i kako bismo zaštitili svoju reputaciju. Kako bismo obavili ovo profilisanje ili istraživanje, možemo da proverimo pojedine lične podatke pomoću javnih izvora od poverenja (kao što su registar preduzeća ili biračke spiskove) kako bi bolje razumevali ko su naši donatori, iako ćemo to raditi isključivo tako da ne kršimo Vašu privatnost na neodgovarajući način.

Možete da odbijete upotrebu Vaših ličnih podataka za svrhe profilisanja u svakom trenutku tako što ćete nas kontaktirati na adrese navedene u odeljku za kontakt ispod.

 1. Otkrivanje podataka trećim stranama Nikada nećemo prodavati, trgovati ili izajmljivati Vaše lične podatke. Nećemo otkrivati lične podatke trećim stranama  bez Vašeg znanja. Izuzetak će biti slučajevi kada po zakonu to moramo da uradimo i ne možemo da Vam saopštimo (npr. u vezi sa policijskom istragom) ili kada nam je potrebna pomoć trećih strana koje su obrađivači podataka, koji postupaju prema našim instrukcijama, od kojih nam može biti potrebna pomoć – na primer u upravljanju donacijom ili obradom zahteva koji napravite. Ako možemo po zakonu, uvek ćemo se truditi da obezbedimo da lične podatke koriste samo te treće strane, za zakonite svrhe u skladu sa ovom Politikom o privatnosti.
 2. Međunarodni prenosi Lični podaci koje sakupljamo mogu biti obrađivani od strane osoblja, volontera i izvođača koji imaju sedište u našim međunarodnim kancelarijama navedenim na ovom veb-sajtu. S obzirom na međunarodnu prirodu naše organizacije, time što nam pružate lične podatke, pristajete da možemo da podelimo Vaše lične podatke sa međunarodnim kancelarijama u skladu sa ovom Politikom privatnosti, od kojih neke mogu biti izvan EU, a to ćemo obavljati isključivo u skladu sa važećim zakonima.

Takođe imamo ugovor sa trećom stranom, provajderom Salesforce.com, Inc („Salesforce“) koji upravlja našom bazom podataka za upravljanje odnosa sa klijentima („CRM“) te Vaše lične podatke može da skladišti kompanija Salesforce u SAD.  Salesforce je deo EU-SAD Okvira za zaštitu privatnosti (EU-US Privacy Shield Framework), što znači da je posvećen zaštiti ličnih podataka u skladu sa standardima koji su jednaki EU pravnim principima za zaštitu podataka, i trudićemo se da Vaši podaci budu tretirani u skladu sa istim bezbednosnim standardima koje biste imali u svojoj državi. Za više informacija o tome, molimo pogledajte – http://www.salesforce.com/company/privacy/.

Trebalo bi da budete svesni da, uopšteno, pravna zaštita za lične podatke u skladu sa važećim zakonima SAD, Srbije i drugih država izvan EU možda neće biti jednaka nivou zaštite ponuđenom u EU. Međutim, lični podaci će biti otkrivani samo osobolju, volonterima i izvođačima koji su u obavezi da tretiraju lične podatke kao poverljive i u skladu sa standardima privatnosti koje odražavaju ova politika i važeči zakoni.

 1. Podaci dece Ovaj veb-sajt je namenjen za upotrebu od strane odraslih, ne dece. Naglašavamo da ako ste mlađi od 18 godina i koristite ovaj veb-sajt, morate da dobijete dozvolu svog roditelja ili staratelja za obradu Vaših ličnih podataka pre nego što nam pružite bilo koje lične podatke.
 2. Bezbednost za zaštitu ličnih podataka Koristimo odgovarajuće tehničke i organizacione bezbednosne mere kako bismo zaštitili Vaše lične podatke od pristupa od strane neovlašćenih lica i od nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja i oštećenja. Takođe ćemo se truditi da preduzmemo sve razumne korake da zaštitimo lične podatke od eksternih pretnji. Međutim, molimo da budete svesni da uvek postoje urođeni rizici pri slanju informacija pomoću javnih mreža, ili korišćenjem javnih kompjutera, i ne možemo da garantujemo bezbednost podataka otkriven ili prenetih preko javnih mreža sa 100% sigurnosti.
 3. Zadržavanje podataka Kriterijumi koje koristimo za zadržavanje podataka zasnovani su na svrhama za koje zadržavamo podatke kao i zakonskim obavezama i smernicama koje izdaju relevantni regulatorni organi (kao što su Kancelarija poverenika za informacije (ICO)).

Zadržaćemo pojedine lične podatke u vezi sa finansijskim transakcijama dokle god zakon zahteva da ih čuvamo za svrhe poreza ili računovodstva (što može biti do 6 godina nakon konkretne finansijske transakcije). U vezi sa zadržavanjem ličnih podataka zbog prikupljanja donacija ili direktnog oglašavanja, zadržavaćemo ih u skladu sa važećim zakonima i smernicama nadležnih regulatornih organa u relevantnim teritorijama. Brisaćemo lične podatke koji više nisu potrebni Fondaciji, ili ćemo označiti Vaše podatke sa „ne kontaktirajte“ ukoliko nam kažete da ne želite da Vas kontaktiramo ubuduće.

 1. Naša Politika o kolačićima Time što koristite ovaj veb-sajt, pristajete da koristimo „kolačiće“ i slične tehnologije koje mogu da prate Vaše aktivnosti. Kolačići su mali delovi informacija koje našem veb serveru šalje Vaš veb brauzer (npr. Internet Explorer, Safari, Google Chrome ili Firefox) na računaru ili uređaju koji koristite za pristup ovom veb-sajtu. Oni omogućavaju našem serveru da prikupe informacije o Vašem uređaju i aktivnostima pretraživanja.

Korišćenje nekih od ovih kolačića nije strogo neophodno za funkcionisanje ovog veb-sajta, ali će nam pomoći da Vam pružimo bolje iskustvo korišćenja. Kolačići se mogu obrisati ili blokirati promenom Vaših podešavanja veb brauzera, međutim neki elementi veb-sajta neće raditi kao što je planirano, i možda nećete moći da pristupite delovima veb-sajta. Informacije koje se odnose na kolačiće neće biti korišćene za identifikaciju pojedinaca lično, i podaci koji se odnose na šablone korišćenja našeg veb-sajta biće pod našom kontrolom. Ti kolačići koristiće se za sledeće svrhe:

  1. da se unapredi korišćenje veb-sajta;
  2. da bismo mogli da zapamtimo Vaš uređaj ili računar između sukcesivnih postupaka ili sesija; i
  3. da bismo obavili anonimnu statističku analizu kako bismo unapredili funkcionalnost našeg veb-sajta ili usluga koje nudimo putem veb-sajta.

Naš veb-sajt takođe koristi Google Analytics za čuvanje informacija koje šaljete serveru kada koristite ovaj veb-sajt. Te informacije obuhvataju geolokaciju IP adrese, strane koje ste pregledali, dokumenta koje ste postavili, izmenili ili obrisali. Za više informacija o Google Analytics i njegovim praksama u vezi sa privatnošću, molimo pogledajte: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=en&ref_topic=1008008.

Naglašavamo da kada pristupate internetu i kliknete na linkove trećih strana koji mogu biti vidljivi kada koristite naš veb-sajt, te treće strane (uključujući, na primer, organizacije sa kojima radimo radimo radi sprovođenja projekata, ili društvene mreže koje koristite za „deljenje“ strane ili članka) takođe koriste kolačiće na svojim veb-sajtovima, nad kojima nemamo kontrolu.

 1. Platforme trećih strana Ovaj veb-sajt imaće linkove ka veb-sajtovima trećih strana. Na primer, ako želite da donirate nama kroz veb-sajt, preusmerićemo Vas na platformu treće strane, Stripe (https://stripe.com/gb) koja je izabrana da sakuplja lične podatke u naše ime, ali koja ima i sopstvene uslove navedene na https://stripe.com/gb/privacy.

Takođe pogledajte odeljak pod naslovom „Međunarodni prenos“ iznad u vezi s našim aranžmanom o hostingu sa Salesforce.

Obezbedićemo da Vaše lične podatke obrađuju samo te strane u skladu sa Vašim razumnim očekivanjima i kao što je navedeno u ovoj Politici privatnosti. Ako pristupate bilo koji veb-sajt treće strane koristeći linkove postavljene na ovom veb-sajtu, operateri tih drugih veb-sajtova će postupati izvan naše kontrole, i mogu prikupljati lične podatke o Vama u skladu sa  njihovim sopstvenim politikama, i zato bi trebalo da proverite odredbe svake važeće politike privatnosti kada posetite takav veb-sajt treće strane.

 1. Kako obrađujemo vaše lične podatke i po kojoj zakonskoj osnovi:

Obrađujemo vaše lične podatke na osnovu sledećih jedne ili više zakonskih osnovi:

 1. kada prihvatimo da pružimo bilo koje proizvode i / ili usluge, da bismo mogli da preduzmemo korake predugovorne odgovornosti prema Vama u vezi sa Vašim zahtevom  i /ili ispunimo našu ugovornu dužnost prema Vama (Fondacija Novak Đoković Vam pruža priliku da platite ponuđen sadržaj i druge usluge kreditnom karticom putem treće strane (provajder (Stripe). Naglašavamo da naš provajder usluga – ne Fondacija Novak Đoković – prikuplja i obrađuje podatke o Vašoj kreditnoj kartici);
 2. kada moramo da korisitmo Vaše lične podatke za naše legitimne interese da bismo mogli da promovišemo i upravljamo našom Fondacijom i generalno upravljamo njenim poslovima. Uvek ćemo nastojati da ostvarimo ove legitimne interese na način koji ne krši Vaša zakonska prava i slobode a posebno Vaše pravo na privatnost;
 3. kada ste nam slobodno pružili Vašu posebnu, informisanu i nedvosmilenu saglasnost za korišćenje Vaših ličnih podataka u određene svrhe, kao na primer za slanje elektronskih marketinških materijala ako ste fizičko lice i kada to važeći zakon zahteva; i /ili
 4. kada moramo da prikupimo, obradimo ili zadržimo Vaše lične podatke da bismo se pridržavali zakonske ili regulatorne obaveze.
 1. Vaša lična prava kao lica čiji se podaci obrađuju

GDPR Vam daje zakonsko pravo da zatražite informacije o Vašim ličnim podacima koje zadržavamo, za šta koristimo te lične podatke i kome ih možemo otkriti, kao i druge specifične informacije (pod nazivom „zahtev za pristup podacima o ličnosti“).

Obično ćemo imati mesec dana da odgovorimo na takav zahtev za pristup subjekata, iako nam, u slučaju složenih zahteva, mogu biti potrebna dodatna dva meseca da odgovorimo. Zadržavamo naše pravo da odbijemo ili naplatimo za administrativno vreme provedeno u radu na bilo kakvom očito nerazumnom ili preteranom zahtevu za pristup.

Takođe, možemo zatražiti dodatne informacije da bismo locirali informacije koje Vi tražite pre nego što uspemo da odgovorimo u celosti i možemo primeniti određena pravna izuzeća na neke od informacija koje oktrivano kako odgovaramo na zahtev za pristup subjekta.

Imate još i sledeća prava koja su izvodljiva ako nam podneste pisani zahtev:

  1. da korigujemo Vaše lične podatke koje zadržavamo a koji su netačni ili nepotpuni;
  2. da odbijete bilo koju automatsku obradu podataka (ako je to moguće) koje mi realizujemo u vezi sa Vašim ličnim podacima, na primer, ako sprovodimo bilo koje kreditno bodovanje;
  3. da odbijete naše trajno korišćenje Vaših ličnih podataka za direktni marketing;
  4. da izbrišemo Vaše lične podatke bez neopravdanog odlaganja i / ili da odbijete i / ili ograničite naše korišćenje Vaših ličnih podatala u bilo koje svrhe sem u slučaju da imamo legitiman razlog za nastak zadržavanja ili obrade tih podataka; ili
  5. da prenesemo Vaše lične podatke drugoj strani gde su Vaši lični podaci prikupljeni uz Vaš pristanak ili se koriste za ispunjavanje ugovora sa Vama a mi auitomatski obrađujemo te podatke (npr. kompjuterski).

Svi ovi zahtevi mogu biti prosleđeni trećim stranama koje su obrađivači podataka uključene u obradu Vaših ličnih podataka u naše ime.

All of these requests may be forwarded on to a third party data processor who is involved in the processing of your Personal Data on our behalf.

Ako biste želeli da ostvarite bilo koja od navedenih prava ili ako osećate bilo kakvu zabrinutost oko toga kako koristimo Vaše lične podatke, molimo Vas da nas kontaktirate na adresu navedenu klikom na odeljak „Kontak“ koji se nalazi ispod. Naglašavamo da Vam možemo zatražiti da potvrdite svoj identitet pre nego što odgovorimo.

 1. Kontakt Ako imate dalja pitanja ili zahteve u vezi sa time kako koristimo lične podatke, molimo vas da kontaktirate našeg menadžera za zaštitu podataka na contact@novakdjokovicfoundation.org. Ako niste zadovoljni našim odgovorom ili verujete da ne obrađujemo Vaše lične podatke u skladu sa važećim zakonom, možete podneti žalbu nadležnom regulatornom telu za zaštitu podataka koje ima jnadležnost nad kancelarijom Fondacije Novak Đoković koja obrađuje Vaše lične podatke. Na primer, Ured poverenika za informacije (ICO) u Ujedinjenom Kraljevstvu—videti: https://ico.org.uk/concerns/.
 2. Nadležno pravo Ova Politika privatnosti je regulisana engleskim zakonom. U skladu sa bilo kojim obaveznim zakonskim pravima koja imate prema važećem zakonu na drugoj teritoriji, a koja se ne mogu ugovorno ograničiti ili isključiti, saglasni ste da je svaki spor koji se odnosi na materiju, tumačenje ili primenu ove Politike privatnosti pod isključivom nadležnošću sudova Engleske i Velsa.