Donirajte

MOI – Program za istraživanje i razvoj radosti učenja višestruke pismenosti

by , 14. јул 2022.

U ovom blog tekstu predstavićemo vam MOI (Monilukutaitoa opitaan ilolla), Program za istraživanje i razvoj radosti učenja višestruke pismenosti, koji organizuje Playful Learnig Center – istraživački centar univerziteta u Helsinkiju.

„Višestruka pismenost je pitanje ljudskosti i sposobnosti da živimo u svetu rastuće raznovrsnosti. Višestruka pismenost je umeće da razumeš i da te razumeju.

To je otvoren i zdravo-kritički pristup svetu.“

Šta je MOI?

Program za istraživanje i razvoj radosti učenja višestruke pismenosti (MOI) organizuje Playful Learnig Center – istraživački centar univerziteta u Helsinkiju. Program je usmeren na promovisanje višestruke pismenosti dece uzrasta od 0 do 8 godina, a kroz rad sa decom i kroz umrežavanje istraživača i profesionalaca koji rade u polju predškolskog vaspitanja i obrazovanja, prvih razreda osnovne škole i u kulturnim institucijama koje razvijaju programe za decu. Kako sam naziv sugeriše, ovim programom ujedno se nastoji promovisanju i razvijanju višestruke pismenosti kod dece, ali i aktivnom istraživanju i promišljanju pitanja šta višestruke pismenosti za decu jesu, znače i rade, a na osnovu čega se sam program dalje rekonstituiše i grade preporuke za nova angažovanja.

Višestruka pismenost shvaćena je holistički, kao skup svih onih umenja kojima se dete služi kako bi sagledalo i saosećalo se sa svojim okruženjem, a koja su u samom programu podeljena u oblasti: Bogatstvo jezika, Istraživanje i uticanje, Rast i razvoj, Ja i moja zajednica, Različiti načini izražavanja.

Program MOI spaja nauku, umetnost i pripovedanje kao kontekst za razvoj višestruke pismenosti, oslanjajući se na prirodnu radoznalost deteta i stvaranje prilika za maštovito i analitičko angažovanje sa okruženjem u kom se nalazi. Nauka, umetnost i pripovedanje služe kao osnova za stvaranje bogatog okruženja u kom dete može uspostaviti vezu sa različitim vrstama „tekstova“, kao njihov korisnik, stvaralac i interpretator.

Načini rada

Aktivnosti koje se realizuju u sklopu projekta MOI doinantno su zasnovane na principima mejkerspejsa. Pravljenje, konstruisanje, rešavanje konkretnih problema kroz različite medije i materijale procenjeno je kao način rada kojim se podstiče vršnjačka saradnja, veštine komunikacije, kreativno i kritičko mišljenje, ali i interesovanje i osećaj kompetentnosti u odnosu na nauku, te spremnost da se u kasnijem životu deca uključuju u naučne aktivnosti. Posebno usmerenje programa MOI je želja da odrasli kroz višestruke pismenosti i principe mejkerspejsa bliže upoznaju igrovnost dečjeg pristupa učenju i naučnom radu – a o čemu izostaju istraživački uvidi.

Projektom MOI pripremljeno je više setova fleksibilnih aktivnosti kojima odrasli nastoje da zajedno sa decom uspostave kontakt i zaigraju se sa različitim vrstama „tekstova“, nalazeći nova, svoja, originalna rešenja. Neki od primera su sledeći:

Poetika Nauke

Poetika Nauke polazi od seta kartica koje kombinuju kratke pesme i provokacije za analitičko i kreativno promišljanje problema koje pesme izlažu. Posebna vrednost kartica leži u njihovom bogatom dizajnu koji motiviše decu da ih istraže i da poznate fenomene sagledaju na drugačiji način. Ključni deo rada nastupa nakon zajedničkog čitanja i pripovedanja predloženih pesama, kroz njihovo rekreiranje i kroz proces konstruisanja rešenja u kom deca angažuju sva čula.

MOI je program za istraživanje i razvoj radosti učenja višestruke pismenosti

Poetika Nauke polazi od seta kartica koje kombinuju kratke pesme i provokacije za analitičko i kreativno promišljanje problema koje pesme izlažu.

Šapat duhova

Šapat duhova nastao je kao težnja da se istovremeno razvija višestruka pismenost, ali i promoviše finska kultura i mitologija i ljubav i osetljivost prema prirodi koja je u nju usađena. Kako su šume i šumski duhovi igrali naročito važnu ulogu u finskom folkloru, poslužili su kao inspiracija za set kartica i aktivnosti koje one pokreću. Kartice imaju sličnu primenu poput Poetike Nauke – služe kao podsticaj za „mejkerske“ aktivnosti kojima deca dočaravaju fenomene koje upoznaju ili odgovaraju na probleme sa kojima se suočavaju, te podstiču decu da maštaju, posmatraju, sarađuju, reflektuju, eksperimentišu i stvaraju na višestruke načine.

Šapat duhova nastao je kao težnja da se istovremeno razvija višestruka pismenost, ali i promoviše finska kultura i mitologija i ljubav i osetljivost prema prirodi koja je u nju usađena.

MyARJulle

Kao podsticaj deci da stvaraju i dele svoje priče, kreirana je aplikacija po imenu MyARJulle, kojom se podstiče multimodalno pripovedanje – kreativnost deteta, građenje smisla, upotreba tehnologije i stvaranje različitih vrsta tekstova. Aplikacija se može koristiti kroz kurikulum na različitim uzrastima i za različita pitanja za koja su deca zainteresovana, ali i kao alat kojim deca dokumentuju svoja iskustva i dele ih sa drugima.

MyARJulle podstiče multimodalno pripovedanje – kreativnost deteta, građenje smisla, upotreba tehnologije i stvaranje različitih vrsta tekstova.

Zašto MOI?

Problematika višestruke pismenosti, kojoj je program MOI posvećen, univerzalno je relevantna, a u našem kontekstu – u kontekstu ustaljene prakse „opismenjavanja“ dece kroz radne listove i mehaničko učenje slova i u kontekstu nedovoljne „pismenosti“ odraslih u različitim načinima izražavanja – možda čak i goruća. Upotreba različitih tehnologija u tome ujedno je popularno rešenje kojim se promovišu „kompetencije za budućnost“, ali je i neophodna kako bi se i kod dece i kod odraslih razvijao etički, kreativan i kritički odnos prema njihovom korišćenju.

Već po samim principima rada koje MOI postavlja – po oblastima učenja koje ističe i načinima rada koje povezuje – prepoznaje se usmerenost na holistički razvoj i obrazovanje kao etičko i društveno angažovano učešće, te na dete kao kompetentno da promišlja svoje okruženje i stvara nove načine življenja u njemu. Ovakav pristup koliko god se činio kao univerzalno promovisan i ni na koji način za pedagogiju nov, u praksi se najčešće suočava sa izazovom nemogućnosti napuštanja pozicije odraslog kao onog ko dete „podučava“ i prelaska u poziciju onog ko zajedno sa detetom ulazi u neizvesno i stvara nešto novo.

Iz raspoloživih resursa čini se da se praktično razvijanje pomenutog pristupa programom MOI obezbeđuje, s jedne strane, aktivnim učešćem istraživača u programu i povezivanjem istraživača i profesionalaca iz različitih oblasti, a s druge strane uspostavljanjem alata i platformi koji omogućuju stvaranje zajedničke fleksibilne osnove za promišljanje, istraživanje, maštanje i stvaralaštvo odraslih i dece. Ulaganjem u dizajn ističe se značaj materijalnosti sa kojom se deca angažuju – odnosno, važnost estetike kao otvaranja drugačijeg „stila“ učenja i istraživanja i provokacije na zajedničko angažovanje i stvaranje.

Iz dostupnih materijala teško je sagledati program MOI u njegovoj celosti i u procesu kojim se odvija, ali već sami materijali ukazuju na fleksibilnost, kreativnost i procesualnost načina rada, te na značaj otvorenosti odraslog da kao ko-istraživač i saigrač gradi proces zajedno sa decom.


Korišćeni izvori: 
 http://www.monilukutaito.com/en/
 https://plchelsinki.fi/research-development/projects/
 https://www.researchgate.net/publication/304785000_Finnish_media_education_projects_-_Study_of_the_project_applications_funded_in_the_administrative_sector_of_the_Ministry_of_Education_and_Culture

0 komentara

Napiši odgovor

    Pošalji komentar

    Upotreba kolačića

    Naš sajt koristi kolačiće kako bi poboljšao korisničko iskustvo

    PrihvatitiSAZNAJTE VIŠE