Zdrava težina: kako je postići i očuvati?

Indeks telesne mase (BMI) je najbolji način da utvrdite da li je zdrava telesna težina pitanje o kom vi i vaše dete treba da povedete računa.

(more…)