Kandida i njen uticaj na ponašanje dece

Kandida (Candida albicans) je uobičajen stanovnik crevne flore ljudi. Međutim, ukoliko dođe do njenog prekomernog razmnožavanja, javlja se veliki broj neprijatnih simptoma, a s obzirom na to da podsećaju na simptome drugih oboljenja može proći dosta vremena dok se ne utvrdi da je upravo o ovoj gljivičnoj infekciji reč.   (more…)