Veći broj žena na digitalnim studijama u Evropi

by NDFAuthors

  • дец 29, 2014

Kada bi broj žena u digitalnoj industriji bila jednaka broju muškaraca, evropski bruto društveni proizvod bi doživeo godišnji rast od 9 milijardi evra.

Ove godine se obeležava 199 godina od rođenja Ejde Lavlejs. Niste čuli za nju? Verovatno niste jedini. Ipak, reč je o vrsnoj i uglednoj matematičarki i programeru, jednom od najvećih umova iz ovih oblasti svih vremena. Іerka čuvenog pesnika Lorda Bajrona, Ejda, pionirka je informatike i programiranja zahvaljujući tome što je izumela prvi kompjuterski algoritam. Danas, nažalost, sve je manje žena koje studiraju i rade u IKT sektoru (informaciono-komunikacione tehnologije). Taj trend mora da se promeni, s obzirom na to da je IKT sektor ključ daljeg evropskog ekonomskog rasta. Žene, prosto, treba da imaju veću ulogu u sferi digitalnih nauka i tehnologija kako bi se nastavilo sa napretkom na ovom polju. Činjenice o ženama u digitalnoj ekonomiji su alarmantne: opada broj diplomiranih programera među ženama (svega ih je 17%), manje od 30% njih je zaposleno u IKT sektoru, a samo 9 od 100 kreatora raznih aplikacija u Evropi su žene. Situacija je trenutno takva da se mali broj devojaka odlučuje za IKT studije, dok još manje njih bira karijeru u sektoru. Ali, Evropska komisija pokušava da reši ova dva problema. U isto vreme, sprovedena je studija Komisije o ženama u IKT sektoru, koja se bavi detaljnijom analizom navedenih problema.

girl-on-her-laptop

Vreme će pokazati da će me moj um nadživeti – Ejda Lavlejs.

Sa rastom IKT sektora, koji otvara 120.000 novih radnih mesta svake godine, studija je pokazala da bi Evropa do 2020. godine mogla da se suoči sa deficitom od 900.000 IKT stručnjaka. Ako se to desi, bila bi propuštena šansa da se smanji ogromna nezaposlenost, odnosno, bile bi ograničene mogućnosti daljeg razvoja privrede. Sa druge strane, kada bi zastupljenost žena u digitalnim poslovima bila jednaka zastupljenosti muškaraca, evropski BDP (bruto društveni proizvod) doživeo bi godišnji rast od 9 milijardi evra, što je 1,3 puta veće od BDP Malte! Osim toga, studija pokazuje da su žene, takođe, nedovoljno zastupljene na menadžerskim pozicijama i mestima na kojima se donose odluke u IKT sektoru. Studija predlaže i četiri prioritetna područja u kojima bi se moglo delovati: promena dosadašnjih trendova kada je reč o ženama i IKT sektoru, povećanje broja žena preduzetnika u IKT sektoru, osposobljavanje i osnaživanje žena unutar sektora, poboljšanje uslova rada. Evropske inicijative kao što su „Velika koalicija za digitalne poslove“ i „Ejda Lavlejs konferencija“ trude se da ovakve promene što pre zažive.

girk-on-laptop

Velika koalicija za digitalne poslove

Evropska komisija opisala je ovu inicijativu kao „partnerstvo koje pomaže u rešavanju nedostatka kadrova sa IKT veštinama i koje se trudi da iskoristi potencijal IKT sektora za stvaranje novih radnih mesta“. Drugim rečima, inicijativa treba da doprinese povećanju broja kvalifikovanih za rad u sektoru informacionih i komunikacionih tehnologija do 2015. godine, kako bi se zadovoljila rastuća tražnja. Na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu u februaru predsednik Evropske komisije Hose Manuel Barozo i potpredsednica Neli Kros okupili su izvršne direktore kompanija iz celog sveta i pozvali ih da podrže ovu incijativu. Istovremeno, širom Evrope, u Bugarskoj, Grčkoj, Malti, Litvaniji, Rumuniji i Poljskoj nedavno su pokrenuta nacionalna udruženja za digitalne poslove. Sve ove zemlje suočavaju se sa posebnim izazovima jer imaju različite obrazovne sisteme i uslove na tržištu rada. Iz tog razloga, lokalna udruženja lakše pronalaze rešenja za problem nedostatka stručnjaka u IKT sektoru za svaku državu pojedinačno. Primer je udruženje „Žene i devojke u digitalnom svetu“ u Grčkoj, gde je Ministarstvo ekonomije došlo do podatka da žene ostvaruju preko 50% veći prinos na kapital u odnosu na svoje muške kolege. Tako je u aprilu 2014. godine predstavljen Nacionalni akcioni plan, koji za cilj ima unapređenje digitalnih i preduzetničkih sposobnosti žena u grčkom društvu.

digital-editor-in-front-of-a-computer

Ejda Lavlejs konferencija

Ejda Lavlejs konferencija, koja se tradicionalno održava na Stivens institutu za tehnologiju, teži da privuče što veći broj žena i proširi njihov uticaj u nauci, tehnologiji, inženjerstvu i matematici. Na ovogodišnjoj konferenciji, Valerija Aurora, koja važi za jednu od 50 najuspešnijih žena iz oblasti tehnologije i jednu od 6 najuticajnijih IKT stručnjaka po izboru magazina SC, je nastupila kao glavni govornik. Valerija Aurora bavila se različitim profesionalnim aspektima Ejdinog rada, pitanjima koja se tiču pozicije žena u kompjuterskim naukama i širim društvenim kontekstom priče čuvene matematičarke i programerke. Osim toga, bilo je reči i o njenom privatnom životu, kao što su ljubav prema konjima, tajne afere i skandali koji su je pratili, izlasci po salonima u kasnim večernjim satima, različiti zdravstveni problemi, da je svirala harfu i strastveno se kladila na konje. Ovo oslikava širi cilj „Ejda inicijative“. Naime, dok su njena IKT i matematička dostignuća u prvom planu, važno je i da žene zainteresovane za karijeru u ovom sektoru imaju interesantan i uspešan uzor koji može da ih inspiriše na raznim poljima.

business-woman-digital