Donirajte

Pomaci u profesionalnom usavršavanju i edukativnom treningu vaspitača

by , 28. јул 2017.

Ovog meseca, Rebeka Lebovic, polaznica programa stipendiranja mladih naučnika i inovatora Novak Đoković fondacije u saradnji sa Centrom za razvoj deteta sa Univerziteta Harvard, detaljnije nam priča o svom naučnom istraživanju u oblasti ranog razvoja i obrazovanja →

Pre nego što sam se posvetila istraživanju obrazovanja radila sam kao nastavnik specijalnog obrazovanja sa učenicima trećeg razreda bilingvalne državne škole u Vašingtonu. Osnovna škola Benkroft činila je stimulativno okruženje uz veliki broj mentora kao što su direktor škole, treneri za stručno usavršavanje edukatora i kolege nastavnici. Njihova podrška pomogla mi je da napredujem i pređem dug put od uplašenog početnika, nedovoljno spremnog da odgovori na profesionalne izazove, do mladog nastavnika kome prekovremeni rad nije kvario osećaj ispunjenosti i zadovoljstva. Tokom treće godine nastavničkog staža usledio je neverovatan uspeh – veći deo mojih učenika unapredio je svoju veštinu čitanja od znatno ispod predviđenog nivoa za taj razred do tog nivoa ili čak iznad njega. U tom trenutku, puna ponosa počela sam da sumnjam da sve postignuto dugujem isključivo sopstvenom „talentu“ za podučavanje.

Iz današnje perspektive i na osnovu naučnog poznavanja mehanizama koji podstiču izgradnju kapaciteta nastavnika, mogu da se osvrnem na godine provedene u učionici i veliki deo svog profesionalnog uspeha pripišem treningu u edukaciji nastavnika u kojem sam učestvovala. Kombinacija ličnog iskustva i najnovijeg akademskog učenja podstakla me je da razradim studije koje istražuju kako da se programi stručnog usavršavanja i treninga učine optimalnim za sve edukatore, posebno one koji rade u predškolskim ustanovama.

Istraživanja iz oblasti dečjeg razvoja pokazuju da iskustva u ranom detinjstvu imaju važnu ulogu za stvaranje jake osnove neophodne za razvoj i postignuća mališana tokom života. Osim toga, pomenuta istraživanja prepoznaju učešće u visokokvalitetnim programima ranog obrazovanja koji podstiču odnos pun podrške i poverenja i komunikaciju dece sa vaspitačima kao posebno važan segment ranih iskustava. U tom pogledu, vaspitači su odgovorni za kreiranje i očuvanje okruženja i interakcija koje karakterišu visokokvalitetno obrazovno iskustvo. Nažalost, istovremeno postoji mnoštvo dokaza da je kvalitet predškolskih učionica i nastave na generalno niskom nivou.

Copyright: Oksana Kuzmina

Ova otkrića izazvala su osećaj urgentnosti u vezi sa potrebom da se rano obrazovanje učini dostupnim za sve mališane. Predsednik Obama u februaru 2013. godine najavio je sveobuhvatan plan za proširenje pristupa i poboljšanje kvaliteta programa ranog razvoja i obrazovanja u Sjedinjenim Državama, uključujući veće finansiranje predškolskih ustanova u svih pedeset saveznih država i nastavak ulaganja u programe Head Start. Takve nacionalne inicijative – usklađene sa rezultatima najnovijih istraživanja – skrenule su pažnju na rano obrazovanje, što je navelo istraživače, stručnjake na terenu i kreatore politike da se zapitaju kako najefikasnije da se poboljša školovanje u ranom detinjstvu.

Poslednjih nekoliko decenija oblast ranog obrazovanja oslanjala se na profesionalno učenje i razvoj vaspitača kao ključni faktor za ostvarenje tog cilja. Međutim, istraživanja su došla do mešovitih rezultata vezanih za uticaj tradicionalnih programa stručnog usavršavanja edukatora na rezultate vaspitača i dece. S druge strane, trening edukatora – koji po definiciji predstavlja pružanje konstantne individualne podrške instruktora nastavnicima u ciklusu monitoringa nastave i davanja fidbeka – prepoznat je kao potencijalno uticajan oblik profesionalnog razvoja radi poboljšanja kapaciteta ranih edukatora.

Ipak, veći deo onoga što znamo o treningu edukatora zasniva se na studijama koje su sprovedene sa starijim učenicima. Iako verovatno postoje lekcije koje bi mogle podjednako uspešno da se primene u školi i vrtiću, važno je da stučnjaci i istraživači iz oblasti ranog obrazovanja steknu bolje razumevanje o tome kako trening edukatora funkcioniše u predškolskim ustanovama, posebno imajući u vidu njihov status u Americi. Primera radi, obrazovanje i sertifikati ranih edukatora znatno su ispod nivoa koji važe za nastavnike osnovnih i srednjih škola; vaspitači takođe imaju mnogo niža primanja, pa tako godišnja zarada u predškolskim ustanovama iznosi oko 10.000–25.000 dolara manje od edukatora u osnovnim školama.

Iako ove brojke odslikavaju samo trenutno stanje u Americi, ispravno je pretpostaviti da gotovo identični trendovi važe i za edukatore u sličnim okruženjima koja takođe u velikoj meri zavise od resursa. Takve realnosti naglašavaju važnost uzimanja u obzir posebnih potreba vaspitača kako bi se proizvela pozitivna promena za najmlađe učenike. Saradnja svih činilaca i ulaganje velikih napora kako bi se ranim edukatorima obezbedila neophodna profesionalna podrška ključni su za postizanje željenog efekta.

*****

Saznajte više o Rebeki Lebovic u Intervjuu koji je sproveo naš Globalni direktor, Alberto Lidji.

Pročitajte više o Đoković stipendiji za nauku i inovaciju u saradnji sa Univerzitetom Harvard.

0 komentara

Napiši odgovor

    Pošalji komentar

    Upotreba kolačića

    Naš sajt koristi kolačiće kako bi poboljšao korisničko iskustvo

    PrihvatitiSAZNAJTE VIŠE