Donirajte

Kako odabrati fondaciju kojoj ćete donirati novac?

by , 27. јун 2014.

Šest saveta koji će vam pomoći da odlučite kako da usmerite svoju dobrotvornu donaciju.

Širom sveta postoji mnogo humanitarnih organizacija koje pružaju važnu pomoć i podršku onima kojima je to preko potrebno. Svaka od tih organizacija trudi se da prikupi neophodna sredstva kako bi mogla da spovede svoju misiju, i ispuni svoje ciljeve. Donatorima je, međutim, izbor prave organizacije svojevrstan izazov koji iziskuje određeno vreme.

Evo 6 osnovnih saveta koji mogu da pomognu potencijalnim donatorima kako odabrati fondaciju kojoj ćete donirati novac.

Odredite svoje prioritete

donatingZa donatora je poželjno da prvo odredi koju misiju ili cilj u širem smislu želi da podrži, kao i da zna razloge zašto to čini. Na primer, to mogu da budu misije ili ciljevi koji se bave edukacijom, problemom siromaštva, brigom o zdravlju, tehnologijom, zaštitom životne sredine, ljudskim pravima, bezbednošću, umetnošću, sportom, ili drugim stvarima za koje je donator posebno zainteresovan i koje smatra značajnim. Većina donatora će podržati cilj koji im lično mnogo znači. Odabir nekoliko ciljeva je prihvatljiv samo ukoliko su oni međusobno usklađeni. Tako nije logično da se u isto vreme podržava razvoj tehnologije za proizvodnju fosilnih goriva i razvoj zelene tehnologije, s obzirom na to da su ove opcije suštinski kontradiktorne.

Ukoliko, na primer, donator prednost daje edukaciji, sledeći zadatak jeste da odredi koja mu je tema ili kategorija edukacije važna. Da li će to biti obrazovanje dece, tehničko obrazovanje ili visoko obrazovanje? Takođe, to može da bude i priprema za upis u srednju školu ili fakultet, ili edukacija odraslih, edukacija iz oblasti sporta i ishrane. Postoji mnogo oblasti u okviru edukacije i donator može da odabere onu koja mu najviše znači.

Istovremeno, donatori bi trebalo da odrede stepen rasprostranjenosti onog što žele da podrže. To može da bude lokalnog, nacionalnog ili međunarodnog karaktera u okviru određene države. Na primer, ukoliko donator izabere edukaciju u širem smislu, ciljna oblast bi mogla da bude „unaprediti edukaciju devojčica u Gani“. Ukoliko donator nema prioritete, predlog je da potraži koja su to mesta kojima je u nekom trenutku najviše potrebna pomoć uz minimalna sredstva, pa to može da bude od pomoći prilikom izbora regiona ili geografskog područja za pružanje podrške.

Odredite tip i veličinu organizacije za pružanje podrške

U fokusu bi trebalo da budu tip i veličina organizacije koju želite da podržite. Prednost može da se da maloj lokalnoj grassroots organizaciji, koja deluje u obližnjoj lokalnoj zajednici. Takođe, možete se odlučiti za međunarodnu organizaciju većeg profila, koja je globalno prisutna. U svakom slučaju, izbor zavisi od tipa organizacije za koju kao donator mislite da će imati veći uticaj u okviru misije delovanja.

Donator bi trebalo da se uveri da je njegova vizija u skladu sa misijom humanitarne organizacije

Prethodni koraci će u značajnoj meri suziti listu organizacija za pružanje podrške. Sada je važno uveriti se da su misija, ciljevi i programi pojedinih organizacija u skladu sa vizijom i ciljevima donatora. Trudite se da izbegnete konfliktne ili kontradiktorne ciljeve. Ovo se posebno odnosi na velike globalne humanitarne organizacije. Na primer, ukoliko velika organizacije koja se bavi pružanjem zdravstvenih usluga ima politiku zapošljavanja koja diskriminiše žene, onda to mogu biti kontradiktorni ili konfliktni ciljevi-ukoliko donator želi da unapredi zdravstvene usluge namenjene ženama. Tako bi diskriminišuća politika organizacije bila kontradiktorna njenoj misiji u odnosu na populaciju kojoj pruža pomoć, tj. u odnosu na žene.

Raspitajte se o liderima humanitarne organizacije

Upoznavanje sa upravnim odborom i biografijama pojedinih rukovodilaca ili generalnog direktora omogućava donatoru da formira mišljenje o kvalitetu menadžmenta organizacije. Uloga menadžmenta je da vodi organizaciju ka ostvarenju njene misije, a jak i organizovan liderski tim stvara efikasno okruženje u okviru organizacije.

Raspitajte se o finansijskom stanju fondacije i onome što je ostvarila u proteklom periodu

donationsInformacije o stvarnom učinku humanitarne organizacije mogu se pronaći na razne načine. U većini zemalja postoje zakoni i propisi za delovanje organizacija i pružanje usluga civilnom društvu. Humanitarne organizacije su dužne da državnim organima podnesu godišnji finansijski izveštaj, kao i izveštaj o svom delovanju, kao što su Ministarstvo prosvete ili Poreska uprava, u zavisnosti od prirode usluga koje pružaju. Na primer, organizacije koje se bave edukacijom dece u SAD moraju da podnesu izveštaje američkom Ministarstvu prosvete ili Saveznoj poreskoj upravi.

Mnoge organizacije shvataju značaj transparentnosti i odgovornosti. Na taj način javnosti je u većoj meri omogućeno da formira pozitivno mišljenje o njima, što takođe utiče na proširenje njihove donatorske baze na duže staze. Zato su izveštaji koje podnose državnim organima dostupni javnosti preko njihovih sajtova ili preko drugih foruma.

U Americi, na primer, Forma 990 je naziv za poreski obrazac koji sadrži finansijske rezultate i celokupan izveštaj za prethodne dve godine. Svaka organizacija koja je oslobođena poreza kod Savezne poreske uprave mora redovno da ga popunjava (jednom godišnje). Javnost može slobodno da pristupi takvim izveštajima kako bi ocenila rezultate humanitarne organizacije.

Postoje i organizacije koje podnose izveštaje, prikupljaju informacije od humanitarnih organizacija i procenjuju njihove rezultate, kao što su Guidestar i Charity Navigator. Donator može da dođe do korisnih informacija iz ovih finansijskih izveštaja kako bi formirao mišljenje o finansijskoj održivosti i rezultatima određene humanitarne organizacije.

Provera verodostojnosti novinskih izveštaja o organizaciji ili njenom menadžmentu je još jedan od načina kako da se utvrdi učinak humanitarne organizacije.

Na kraju, oslonite se na intuiciju i poslušate svoje srce

Ukoliko su svi zahtevi o misiji, ciljevima, programu, menadžmentu i finansijskom delovanju humanitarne ogranizacije u skladu sa vizijom donatora, više ništa ga ne sprečava da podrži takvu organizaciju. Međutim, ako posle svih provera i dalje postoji sumnja u legitimnost ili rezultate poslovanja organizacije, onda bi donator trebalo da posluša intuiciju i ne podrži određenu organizaciju, odnosno da eventualno izabere neku drugu koja odgovara njegovoj viziji i idealima.

0 komentara

Napiši odgovor

    Pošalji komentar

    Upotreba kolačića

    Naš sajt koristi kolačiće kako bi poboljšao korisničko iskustvo

    PrihvatitiSAZNAJTE VIŠE