Očevi koji su inspiracija

by NDFAuthors

  • Mar 28, 2014

Šta se desilo pa je Malala postala tako hrabra i odvažna? Šta sam uradio da se njen glas tako daleko čuje i da bude tako stabilna i staložena ličnost? Ne pitajte me šta sam uradio, pitajte me šta nisam učinio. Nisam joj skraćivao krila. (Ziaudin Jusafzai)

Malala Jusafzai je najhrabrija devojčica sveta. Ova pakistanska devojčica (16) je istinski simbol borbe za prava na obrazovanje ženske dece i istrajava u svojim uverenjima uprkos brojnim teškoćama, opasnostima i problemima sa kojima se suočava. Pokazala je neverovatnu snagu, pasiju i hrabrost, i uspela je mnogo toga da postigne tako mlada. Ipak, osobine kao što su odlučnost, hrabrost i posvećenost nasledila je od svoje porodice koja ju je uvek podržavala, i sama se suočavajući i boreći se sa teškim uslovima života. Upravo su njeni roditelji ti koji su prekinuli krug strogo patrijarhalne tradicije, dozvolivši Malali ne samo da teži ka boljem sutra i da slobodno sanjari, već su joj potpuno verovali ne podležući tradicionalnim uverenjima.

Njena porodica joj je sve vreme aktivno i ponosno pružala podršku i pomoć, i ohrabrivala je da istraje u svojoj borbi. Reč je o porodici koja se nije obazirala na tradiciju zbog koje su žene trpele dugogodišnju potčinjenost u zemlji u kojoj su živeli. Ugledali su se na primere hrabrosti i inovacija iz prošlosti svog naroda, tražeći utehu u svetu koji nije zaostao, niti prihvatao status kvo. Malalina porodica je dovela u pitanje uvreženo mišljenje po kome je jedini identitet koji ćerka ima vezan za čast njenog oca i braće. Oni su počeli da preispituju tvrdokorni kult pokornosti koji prepušta devojke životu koji nisu izabrale.

Ziaudin Jusafzai je revolucionarni otac po tome što želi da prekine ciklus koji potčinjava žene po zakonima države i porodičnog prava. Njegova želja je da otvori vrata u svet snova i nadanja gde će deca, dečaci kao i devojčice, moći da istraže i ostvare sve svoje potencijale kroz obrazovanje. On ne samo da se zalaže za edukaciju žena, već ih osnažuje i emancipuje, učeći ih kako da se oslobode kulta pokornosti. U isto vreme on edukuje novu generaciju mušakaraca i pomaže im da preispitaju svoje stavove o tome šta znači čast. Mada je on bio taj koji je inspirisao svoju ćerku, sada ne krije da je ponosan na činjenicu da ga je ona zasenila i da ga svi znaju kao “Malalinog oca”. Danas je ćerka ta koja inspiriše oca svojom hrabrošću, samouverenošću i odlučnošću. Pa ipak, dok je Malala za milione ljudi širom sveta poznata kao borac za prava dece i žena, za Ziaudina ona je i dalje njegova devojčica koja se kao i svaka šesnaestogodišnjakinja trudi da uradi domaći i prepire se sa braćom!

Poslušajte ceo njegov govor i saznajte kako je jedan otac ustao protiv sveta koji ga okružuje i suprotstavio mu se zarad svoje ćerke. On je zaista uzoran otac.

Srećom pa širom sveta postoje očevi koji su uzori, koji osnažuju i bude ambicije svojih devojčica, bez obzira na to šta društvo od njih očekuje. Mada ja nisam otac, nevažno da li bih bila inspirativna ili ne, smatrala sam da mi je potreban savet. Jedan od mojih bliskih prijatelja je u to vreme postao otac prelepe devojčice po imenu Lejla. Pitala sam ga kakva su njegova nadanja i strahovi vezani za budućnost nje, kao ćerke, i njega, kao oca:

Nadam se da će ona moći da ostvari sav svoj potencijal i ostvari sve svoje snove, da će biti motivisana, kao i da će uživati u učenju bez obzira na studije koje odabere. Pre svega, nadam se da će biti dobra osoba, da će znati kako da se ophodi prema drugima, da će biti saosećajna i puna razumevanja, svesna opasnosti koje vrebaju, ali i odgovorna osoba. Znam da me možda mnogi ljudi osuđuju zato što joj dozvoljavam da igra hokej i svira gitaru. Međutim, za mene je važnije da otkrijemo šta je to što njoj znači.

Uvek postoji mogućnost da se razočaram u način na koji se drugi ophode prema njoj, ali toliko ima stvari koje ne možeš da kontrolišeš. To je ta nepredvidiva priroda budućih izazova. Međutim, više od toga prisutan je strah od prave uloge roditelja, u smislu da li ćeš se u sve mešati ili ne. Moja uloga će se vremenom promeniti od onoga koji brine o svakoj njenoj potrebi do onoga koji joj olakšava donošenje odluka. Kontrola više neće biti u mojim rukama, ali se nadam da ću moći da je posavetujem i usmerim je na pravi put.

očevi inspiracija

Photo creadit: Father and Child by gagilas | CC

Najvažnija stvar, koja mi je od početka ukazivala na to da će moj prijatelj, sa kojim sam razgovarala, biti uzoran otac, bile su njegove sledeće reči: “Ne želim da budem onaj na koga se ugledaju zbog onoga što radim. Sve što želim jeste da joj omogućim da bude inspirisana.” On je svestan toga da želi da joj pruži mogućnosti i da je osnaži, a ne da joj sreže krila. Na svu sreću budućnost je svetla, jer nove generacije uče kako da lete i dat im je slobodan prostor da se vinu u visine.