Međunarodni dan pismenosti

by NDFAuthors

  • Sep 08, 2014

Danas je međunarodni Dan pismenosti, pridružite se našoj Fondaciji u podizanju globalne svesti o značaju opismenjavanja i obrazovanja dece širom sveta

Pismenost je ključ promena i instrument za osnaživanje tri glavna stuba održivog razvoja: ekonomski razvoj, društveni razvoj i zaštita životne sredine.

Bivši generalni sekretar UN, Kofi Annan

Pismenost za održivi razvoj

Međunarodni dan pismenosti, 8.septembar, danas se obeležava u mnogim zemljama. Organizuju se različiti programi i manifestacije, sa ciljem da se ukaže na na neophodnost opismenjavanja i obrazovanja miliona ljudi širom sveta, posebno žena i dece. Glavni grad Bangladeša, Daka, tim povodom biće domaćin centralne proslave koju Vlada Bangladeša organizuje u saradnji sa UNESCO. Reč je o međunarodnoj konferenciji pod nazivom “Pismenost i obrazovanje devojaka i žena”.

Naša Fondacija se, takođe, pridružuje naporima ljudi širom sveta da se unapredi pismenost na globalnom nivou, kao sastavni deo procesa učenja koji traje celog života.

Šta je pismenost i zašto je ona toliko važna?

Oksfordski rečnik engleskog jezika daje dve definicije pojma pismenosti:

(a) sposobnost čitanja i pisanja

(b) obrazovan ili učen čovek

Bez obzira na navedene definicije, čitanje i pisanje su osnova svakog učenja.

Koreni UNESCO-ove borbe za globalnu pismenost kreću od 1946. godine, kada je njihov Odbor za obrazovanje osnovao i promovisao inicijativu “Fundamentalno obrazovanje”, koja je kasnije prerasla u svojevrstan akcioni program. Sam pojam fundamentalnog obrazovanja stvorio je ideju šireg koncepta obrazovanja, priznajući da sticanje znanja i veština predstavlja osnovno ljudsko pravo. Pristup formalnom školovanju je od vitalnog značaja za ljude, kako bi mogli da vode kvalitetan i pristojan život. Sposobnost čitanja omogućava deci da ostvaruju uspehe u školi, i otvara im spektar novih mogućnosti i izbor različitih karijera. Svaka godina obrazovanja povećava potencijalnu zaradu tokom života za 10 odsto.

learningPismenost za sve: jednak pristup obrazovanju

Inicijativa pod nazivom “Obrazovanje za sve” (Education for All – EFA), usvojena je 2000. godine da bi se obezbedilo kvalitetno obrazovanje za svu decu, mlade i odrasle. Ona počiva na šest ključnih obrazovnih ciljeva koji bi trebalo da se ostvare do 2015. godine: razvoj brige o deci i obrazovanje u ranom detinjstvu; obezbeđivanje besplatnog i obaveznog osnovnog obrazovanja; odgovarajuće obrazovanje u sticanju znanja i veština važnih za život u okviru programa za mlade i odrasle; poboljšanje nivoa pismenosti kod odraslih; iskorenjivanje rodnih razlika i postizanje rodne jednakosti u obrazovanju; poboljšanje opšteg kvaliteta obrazovanja.

Uprkos značajnim pomacima i dan danas na planeti ima mnogo funkcionalno nepismenih ljudi – čak 781 milion odraslih i 126 miliona mladih ne umeju da čitaju i pišu. Dve trećine njih čine žene. Prema podacima Svetske banke, u Maliju, na primer, žene sa srednjom stručnom spremom ili visokim obrazovanjem u proseku imaju troje dece, dok neobrazovane žene imaju čak sedmoro. Obrazovanje, dakle, igra značajnu ulogu u kontroli rađanja.Svaka godina koju žene provedu u školovanju smanjuje stopu nataliteta za 10%.

Ovakve cifre dodatno otežavaju globalne napore u cilju smanjenja siromaštva. UIS je pripremio elektronski atlas, koji ilustruje razlike u pismenosti među odraslima, mladima i starijim osobama, čime su želeli da skrenu pažnju na alarmantne podatke. Kompletan UNESCO e-atlas pismenosti sa podacima o razlikama između stope pismenosti mužkaraca i žena dostupan je ovde.

open-bookPismenost je ljudsko pravo i osnova za učenje tokom celog života

Pismenost označava širok skup veština od osnovnog do naprednog nivoa koje čovek stiče tokom života. Jedna od definicija pismenosti, takođe, ističe kako je reč o sposobnosti potrebnim za “kritičko razmišljanje, participativno upravljanje, održivu potrošnju i način života, smanjenje siromaštva, i smanjenje rizika od katastrofa.”.Jednostavim jezikom rečeno – pismenost je suštinski važna za život.

Sa razvojem modernih tehnologija, pismenost se više ne vezuje samo za knjige, već je proširena i na digitalni svet. Razvojem online tehnologije, kvalitetno obrazovanje je sve više dostupno internet korisnicima širom planete. Tako možete da pristupite kursevima koji vas spremaju za različite testove, ili da od kuće pohađate časove poezije, finansija i preduzetništva.

star-book

Međunarodni dan pismenosti je prilika da pomognete deci da učenje dožive kao zabavno iskustvo, ali i da ih usmerite kako da provedu vreme učeći sa razumevanjem, kako da razviju sve svoje potencijale i obrazuju se što više. Međunarodni dan pismenosti je trenutak da se prisetimo reči generalnog direktora UNESCO-a Irine Bokove da “pismenost ne samo da menja živote, ona ih i spasava”.