Bebe sa tri meseca imaju razvijenu vizuelnu pažnju

by NDFAuthors

  • Jun 17, 2014

Bebe od samo tri meseca su u potpunosti u stanju da identifikuju predmete koji se vizuelno ističu.

Na primer, u gomili sivih kišobrana, beba će uspeti da izdvoji onaj crvene boje. Ovo dokazuje da su i bebe, tek par meseci od rođenja, u stanju da selektuju predmete u okruženju kao i odrasli, pokazuju najnovija naučna istraživanja.

Veoma dugo nisu postojali nikakvi naučni zaključci na temu razvoja vizualne pažnje kod dece u tako ranom razdoblju. Zahvaljujući istraživanju “Search Asymmetry and Eye Movements in Infants and Adults,” u kome je učestvovalo 34 bebe i 10 odraslih i čiji rezultati su nedavno objavljeni u publikaciji “Journal of Attention, Perception, and Psychophysics”, otkriveno je da su bebe kao i odrasli u stanju da razlikuju, recimo, slovo R u velikoj grupi slova P. Istraživanje je pokazalo da su bebe manje efikasne kada je trebalo razlikovati slovo P u grupi slova R bez prepoznatljivog obeležja.

Reč je o odozdo-na-gore procesu (tip pažnje) u kojem analiza informacije iziskuje neko poznato obeležje, dok drugi proces odozgo-na-dole ignoriše poznate stimulanse u potrazi za nečim specifičnim, nečim što se ističe, zbog čega im je bilo lakše da pronađu slovo R u grupi slova P.

Cilj ovog istraživanja bio je da se bolje shvati sposobnost bebinih reakcija na selektivno privlačenje pažnje uz različite stimulanse.

Izvor