Moderna tehnologija i rano obrazovanje dece

by NDFAuthors

  • апр 24, 2016

Zahvaljujući svom izuzetnom napretku, tehnologija je postala prisutna u gotovo svim sferama svakodnevnog života, uključujući i rano obrazovanje dece.

Ipak, kada je o reč o primeni moderne tehnologije u obrazovanju, vaspitači i nastavnici imaju važnu ulogu da pronađu pravi balans kako bi sa jedne strane omogućili mališanima da nauče i razviju veštine koje su im potrebne za snalaženje u digitalnom svetu, ali i da nastave da istražuju i koriste svoju maštu kao što su to činile ranije generacije. Predstavljamo vam nekoliko tehnoloških trendova koje ledukatori širom Amerike primenjuju u vrtićima i školama:

Virtualna komukacija

Copyright: Andrey_Popov

Copyright: Andrey_Popov

Zahvaljujući video chat programima kao što su Skype i Google Hangouts obrazovanje najmlađih poprimilo je novi, savremeniji oblik. Deca u predškolskim ustanovama i školama širom sveta koriste takve programe kako bi se povezali jedni sa drugima, razmenili informacije, knjige i ostale materijale, i upoznali se sa svojim vršnjacima koji žive u drugim zemljama. Iako Skype i Google Hangouts nisu pravljeni specijalno za obrazovanje, postoje i druge alatke, kao što je ePals Global Community, koje su osmišljene baš u tu svrhu.

Video chat i virtualna komunikacija takođe unapređuju i obrazovanje dece sa posebnim potrebama uvođenjem virtualnih učionica koje omogućavaju nastavnicima da značajno pomognu mališanima u procesu učenja kroz individualan pristup i interakciju „licem u lice”.

Online knjige

Copyright: Mladen Davidovic

Copyright: Mladen Davidovic

Ograničen izbor literature za decu više ne predstavlja prepreku za pružanje kvalitetnog obrazovanja, s obzirom na to da je danas mnoštvo knjiga u elektronskoj formi dostupno na internetu. E-knjige ne zauzimaju prostor, zahvaljujući pristupu preko digitalnih uređaja, i donose značajne uštede u školskom budžetu zbog niže cene u odnosu na svoje tradicionalne verzije. Disney Story Central u ponudi ima na desetine odličnih elektronskih knjiga za decu koje su samo na jedan klik udaljene od vaspitača i nastavnika.

Uključivanje roditelja u proces obrazovanja dece

Copyright: Syda Productions

Copyright: Syda Productions

Iako su mnogi roditelji na radnom mestu dok su njihova deca u vrtiću i školi, nove tehnologije omogućavaju edukatorima da uključe mame i tate u obrazovanje svojih mališana. Aplikacije kao što su Class Dojo pružaju vaspitačima i nastavnicima mogućnost da brzo i lako stupe u kontakt sa roditeljima, aplouduju fotografije i videomaterijale sa nastave, ili im pošalju izveštaje sa ažuriranim informacijama. Oni takođe mogu da koriste Class Dojo kako bi pratili ponašanje dece tokom dana i informisali o tome roditelje koji su na poslu. Preko aplikacije moguće je nagraditi mališane koji su dobri i slušaju kada se uče nove stvari dodeljivanjem bodova, a zatim podeliti to sa roditeljima koji će pohvaliti i dodatno ohrabriti takvo ponašanje kod kuće. Dobra vest je da će Class Dojo za vaspitače i nastavnike ostati besplatan.

Podsticanje dečje mašte

Copyright: Sunny studio

Copyright: Sunny studio

Iako su mnogi ubeđeni da tehnologija negativno utiče na sposobnost mališana da izraze svoju kreativnost i maštu, neke alatke zapravo podstiču decu da ovakve veštine praktično primenjuju. Jedna od njih je Storybird, aplikacija koja omogućava deci da sama osmisle svoje priče zajedno sa ilustracijama. Na taj način Storybird ne samo da pomaže najmlađima da unaprede veštine čitanja i pisanja već takođe podstiče njihovu kreativnost i razmišljanje o jedinstvenom toku priče kako bi pronašli odgovarajuće slike u skladu sa tekstom. Osim toga, vaspitači mogu da im se pridruže kako bi zajedno napravili biblioteku e-knjiga čiji su pisci i ilustratori deca. Preko 400.000 edukatora i pet miliona mališana trenutno koristi Storybird, mada se očekuje da će njihov broj nastaviti da raste s obzirom na to da tehnologija postaje sve važniji deo ranog obrazovanja.

Aplikacije za tablete

Copyright: Syda Productions

Copyright: Syda Productions

Dok je u nekim predškolskim ustanovama dozvoljeno da deca donose svoje tablete od kuće, druge su u mogućnosti da im obezbede takve uređaje u učionicama. Upotreba tablet aplikacija u cilju unapređenja kvaliteta ranog obrazovanja porasla je u proteklih nekoliko godina. Postoje stotine besplatnih aplikacija koje su osmišljene za korišćenje u nastavi. Ipak, među omiljenima su ABCya, aplikacija koja doprinosi razvoju jezičkih veština mališana, kao i Spelling the States, zabavna kviz igrica. Ovakve aplikacije pomažu deci da aktivno učestvuju u procesu saznavanja novih stvari, kao i da učenje dožive na zabavan i interesantan način.

Edukativni sajtovi

Copyright: Syda Productions

Copyright: Syda Productions

Umesto da zadatke sa osnovnim računskim operacijama rešavaju na tabli, današnja deca mogu da uče sabiranje i oduzimanje preko online testova na jednom od mnogih edukativnih sajtova. Sajtovi kao što su XtraMath i Math Magician pružaju mališanima mogućnost da nauče nove matematičke koncepte sopstvenim tempom u manje stresnom i zahtevnom okruženju. Nastavnici mogu da prate njihov napredak na osnovu izveštaja, a onda označe potencijalne probleme i oblasti koje treba unaprediti.

Å ta vi mislite o primeni savremene tehnologije u predškolskom obrazovanju? Podelite sa nama svoje komentare i iskustva.