Matematika za predškolce: Razlika između lista papira i knjige

by NDFAuthors

  • мај 29, 2016

Kada krenu u školu, deca najviše strahuju za ocenu iz matematike. Sabiranje, oduzimanje, množenje, deljenje i usvajanje ostalih matematičkih koncepata mališanima često deluje kao nemoguća misija.

Zato je važno da ih vaspitači u vrtiću i roditelji od najranijeg uzrasta postepeno uvode u svet matematike. Kroz primere iz svakodnevnog života i kreativne i zabavne aktivnosti predškolci mogu da nauče da prepoznaju geometrijske oblike, uoče sličnosti i razlike među njima, kao i da odrede položaj predmeta u prostoru koristeći odrednice ispod, iznad, ispred ili iza. Kada savladaju ove osnovne matematičke pojmove, oni će brže i jednostavnije preći na one složenije. Potrebno je da odrasli konstantno podstiču interesovanje prema ovoj prirodnoj nauci kako bi je mališani ne samo lakše razumeli već i zavoleli.

Sledi nekoliko aktivnosti i metoda pomoću kojih vaspitači i roditelji mogu da približe osnovne matematičke koncepte deci predškolskog uzrasta:

  • Razlikovanje oblika – Mališani svakodnevno dolaze u kontakt sa geometrijskim oblicima. Iskoristite predmete kao što su posteri, kocke ili knjige kako biste decu predškolskog uzrasta naučili da prepoznaju krug, trougao, kvadrat, pravougaonik. Neka sami u učionici pronađu što više stvari istog oblika kako bi ga lakše zapamtili. Takođe možete da ih naučite da naprave razliku između različitih verzija istog oblika. Pokažite im nekoliko vrsta trouglova, kao što su jednakostranični, jednakokraki, raznostranični, pravougli i tupougli. Deca onda mogu da oiviče različite vrste trouglova trakama u boji. Na primer, za pravougli trougao mogu da koriste traku crvene boje, a za raznostranični plavu.
  • Poređenje oblika – Podstaknite decu da uporede različite veličine istog oblika. Na primer, neka u učionici potraže pravougaonike kao što su prozor, vrata, knjige, police, ormarići. Zatim pomozite deci da uporede njihove veličine. Vrata su veća od ormarića. Ormarić je veći od knjige, ali su svi oni pravougaonog oblika.
Copyright: FamVeld

Copyright: FamVeld

  • Usvajanje matematičkog rečnika – Dok deca prepoznaju i prave razliku između geometrijskih oblika, podstaknite ih da koristeći odgovarajuće termine imenuju ono što su naučila. Na taj način će ne samo proširiti svoj fond reči, već će im dalje učenje i razumevanje matematike biti znatno olakšano. Kako biste im pomogli da povežu oblike sa njihovim nazivima, ekoristite crteže, fleš kartice ili druge ilustracije i napravite pano sa šareno ispisanim rečima iz matematike kako bi ih deca brzo uočila i okačite ga na zid.
  • Razlikovanje dvodimenzionalnih od trodimenzionalnih oblika – Objasnite deci razliku između dvodimenzionalnih oblika (koji leže u ravni) kao što je list papira i trodimenzionalnih (čvrstih) oblika kao što je knjiga. Ovako složene matematičke koncepte možete da približite predškolcima kroz nekoliko interesantnih aktivnosti. Sakupite trodimenzionalne predmete kao što su konzerve, kartonske kutije i loptice i zajedno sa mališanima napravite maketu. Deca mogu da upotrebe cilindrične predmete (rolne od toalet papira) za stablo drveta, okrugle predmete (loptice) za krošnju drveta i pravougaone (kutije od pahuljica) za zgrade. Zatim imenujte ono što ste napravili, prebrojte oblike koje ste koristili i osmislite dodatne elemente za maketu. Takođe deca mogu da umoče limenke ili čaše u različite boje i naprave njihov otisak na papiru. Tako će trodimenzionalni predmet koji su koristili postati dvodimenzionalan.
Copyright: Oksana Kuzmina

Copyright: Oksana Kuzmina

  • Pronađite primere iz svakodnevnog života. Najbolji i najlakši način da deca nauče nove koncepte je pomoću stvari sa kojima se svaki dan susreću. Podstaknite mališane da pronađu i identifikuju oblike u različitim okruženjima, bilo da su kod kuće, u učionici ili parku. Izvedite decu u šetnju i uslikajte različite predmete na koje nailazite kao što su saobraćajni znaci, šahtovi, prozori. Zajedno napravite interesantan album i dok ga prelistavate neka mališani imenuju oblike sa fotografija i odrede da li su dvodimenzionalni ili trodimenzionalni. Kroz primere iz svakodnevnog života deca dobijaju priliku da praktično primene svoja znanja iz matematike, uvide koliko takva znanja mogu da budu korisna i razviju motivaciju za učenje od ranog uzrasta.
  • Omogućite deci da nauče osnove matematike na zabavan i interesantan način. Uključite oblike u igre koje su deci poznate i pretvorite učenje novih i potencijalno komplikovanih matematičkih koncepata u zabavnu aktivnost. Odigrajte igru pogađanja sa oblicima. Rasporedite decu u parove. Neka jedno dete sakrije predmet određenog oblika iza leđa dok drugo dete postavlja pitanja i pogađa koji je oblik u pitanju. Iskoristite mozaik tablu i bockalice preko kojih deca stavljaju šarene gumice kako bi napravila različite oblike. Modifikujte igru Hoki Poki tako što će mališani umesto da krug dodirnu rukom ili nogom u njega staviti predmet određenog oblika.
Copyright: Oksana Kuzmina

Copyright: Oksana Kuzmina

  • Neka deca sama osmisle i naprave različite oblike. Ovakva aktivnost podstiče dečju kreativnost dok su mališani ujedno motivisani i zainteresovani da nauče osnove geometrije i matematike. Za pravljenje različitih oblika deca mogu da koriste čačkalice, slamčice ili štapiće. Isecite trouglove koje su nacrtali i pomozite im da ih zalepe na crni kolaž papir kako bi dobili pravougaonik. Razne trodimenzionalne oblike mališani mogu da naprave modeliranjem plastelina ili gline. Ili rasecite pravougaonu kartonsku kutiju, zajedno odredite koliko ste trouglova od nje napravili, a zatim neka deca pokušaju da sama ponovo sastave kutiju.

Matematika pomaže deci da steknu samopouzdanje i uspešno i lako rešavaju raznovrsne izazove sa kojima se suočavaju u svakodnevnom životu i tokom školovanja, nauče da razmišljaju analitički, kao i da se snalaze u prostoru. Iz tog razloga važno je da vaspitači i roditelji deci pokažu da matematika nije „bauk”, već korisno znanje koje će im otvoriti vrata za mnoge druge nauke i veštine kasnije u životu.