Kako da podstaknete kreativnost kod deteta?

by NDFAuthors

  • сеп 25, 2013

 Mada Ser Ken Robinson, guru za kreativnost, nije najnovija pop senzacija, već stručnjak za obrazovanje, opet je imao je jako veliki broj pregleda na YouTube. 

Njegov animirani film „Promena paradigme“ predstavlja kritiku obrazovnih sistema širom sveta i načina na koji naši zastareli pristupi pedagogiji greše i sprečavaju decu da ostvare sve svoje potencijale. On se takođe bavi pitanjem koje se često izbegava – zašto i kako bi trebalo da obrazujemo našu decu? Umesto da razmatraju ova pitanja, političari se često kriju iza slogana kao što su „podizanje standarda“, „postizanje boljih rezultata“ i „vraćanje na osnove“.

Ser Ken Robinson posebno žali zbog načina na koji obrazovanje „guši“ kreativnost naše dece.

„Creative Light Bulb With Happy Family Drawing“ by KROMKRATHOG. Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net.

Zbog čega je kreativnost važna?

Definišući kreativnost kao „proces stvaranja originalnih ideja koje imaju vrednost“, Ser Ken Robinson smatra da je ona imperativ za našu ekonomsku i kulturnu budućnost. Živimo u nesigurnim i nepredvidivim vremenima. Globalna ekonomija je uzdrmana i nalazi se u panici poslednjih nekoliko godina. Tržište rada se promenilo, čini se do neprepoznatljivosti. Ne samo da više ne možemo da predvidimo daleku budućnost usled tolikih promena, već ne znamo ni šta nas sutra čeka. Današnje generacije mladih ljudi i deca koja rastu moraće da budu kreativniji, sa većim preduzetničkim duhom i elastičnošću nego pre, kako bi živeli kao punopravni građani sveta.

Može li kreativnost da se unapredi?

Prema studiji Breakpointa o divergentnom razmišljanju (načinu sagledavanja problema iz više uglova), koju citira Ken Robinson, 98% dece koja su testirana (vrtićkog uzrasta) bila su genijalci. Međutim, deset godina kasnije taj procenat se smanio za 10%. Iako divergentno razmišljanje nije isto što i kreativnost, Ser Ken Robinson smatra da je takvo razmišljanje „suština“ kreativnosti. Zar obrazovanje ne bi trebalo da poboljša naše urođene talente i sposobnosti? Zar ne stičemo nove sposobnosti i ne napredujemo koračajući kroz život? Animirani film „Promena paradigme“ govori o tome zašto obrazovanje i standardni sistem ocenjivanja sprečavaju razvoj kreativnosti naše dece. Međutim, kreativnost ne mora da opada kako starimo. Isto kao i sa upotrebom i razvojem mišića, i kreativnost je veština na kojoj treba da se radi i koja treba da se praktikuje.

Kako možete da podstaknete kreativnost vaše dece?

„Missile On Constellation“. Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net

  • Zapamtite, mogućnosti su beskrajne. Postoji više odgovora na jedno pitanje. Pustite mašti na volju.
  • Igranje uloga i slobodna igra su dva fantastična načina da probudite dečiju maštu. Ukoliko vaša deca imaju problem da dođu do ideja za takve igre možda su vam potrebni neki rekviziti. Čaršav i par stolica mogu da budu veliki šator i eto vaše savršene scenografije za igre kao što su potraga za blagom, osvajanje vrha planine, hrabro spašavanje ljudi u nevolji…
  • Igračke kao što su lego kocke koje deca sastavljaju po sopstvenom izboru, bez šablona. Možda će krajnji rezultat biti neka čudna mešavina helikoptera i čamca, koji može da funkcioniše samo na izmišljenoj planeti Zog.
  • Ohrabrite decu da preuzimaju rizik i istražuju. Neće svako istraživanje završiti vrhunskim rezultatima, ali sve to je proces učenja. Dopustite deci da pomešaju boje kako bi dobili određenu nijansu zelene i potom ih podstaknite da razmišljaju i pričaju o tome koliko su bili uspešni. Pitajte ih na koji način ono što su uradili može da se poboljša? Koje druge boje mogu da koriste? Šta će se desiti ako…?
  • Pohvalite trud, a ne urođenu sposobnost. Podstaknite proces, a ne krajnji rezultat.
  • Postavite otvorena pitanja kao što su „Šta će se desiti ako…?“, „Kako bi još mogao da se reši ovaj problem?“, “ Reci mi šta sledeće može da se desi?“, „Zašto tako misliš?“…
  • Radite na jačanju poverenja. Dete ne može maksimalno da iskoristi svoj kreativni potencijal ako nema hrabrosti da proba da uradi nešto, ili se ne osmeli da misli drugačije.
  • Obezbedite kreativno okruženje sa puno svetlosti i prostora. Omogućite deci da samostalno biraju način na koji će da istražuju. Aktivnosti ne moraju da budu pod konac i u čistoći, može sve da bude neuredno u određenom prostoru, ali neka deca obavezno pomognu da se posle toga sve stvari vrate na svoje mesto.
  • Dozvolite deci da sama organizuju izlete. Neka izaberu muzej koji žele da posete. Pitajte ih šta bi volela da saznaju i na koji način bi mogla to da urade. Gradite njihovu nezavisnost i dopustite im da preuzmu vođstvo.

„Plastic Building Blocks“. Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net

Reference

http://www.nfer.ac.uk/nfer/publications/55502/55502.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U&noredirect=1