Elektronsko učenje – ključna komponenta u obrazovanju dece

by NDFAuthors

  • нов 13, 2016

E-učenje značajno je promenilo proces predavanja i usvajanja novih znanja i veština u školama širom sveta. Uzimajući u obzir činjenicu da se o elektronskom učenju sve češće govori kao o obrazovanju budućnosti, poželjno je upoznati se sa njegovim prednostima.

S obzirom na to da se tehnologija iz dana u dan menja i razvija neverovatnom brzinom, novi, savremeni oblici predavanja i učenja zakoračili su u sferu obrazovanja. Njihov najveći deo odnosi se upravo na e-učenje, čije benefite podjednako koriste deca i njihovi edukatori. Dok ovakva obrazovna metoda omogućava učenicima da u školi dožive inovativno i raznovrsno iskustvo učenja, nastavnici je, sa druge strane, koriste kao neiscrpan izvor resursa koji mogu da se primene u svakodnevnoj nastavi. Iz tog razloga promovisanje i primena e-učenja u predškolskim ustanovama ključni su za pozitivno oblikovanje obrazovnih mogućnosti najmlađih.

E-učenje kao pomoćna metoda u procesu obrazovanja

Elektronsko učenje koncipirano je tako da pre svega olakša usvajanje novih znanja. Platforme i softveri koji se koriste kod ovog oblika učenja pomažu deci da brže zapamte nove informacije, motivišu ih da naprave plan rada, pružaju im podršku bez obzira na rezultat učenja, i podstiču interakciju i razmenu znanja i ideja u okviru grupe.

Istraživanja su pokazala da deca uče koristeći svoja čula. U tom smislu čulo vida i sluha smatraju se najvažnijim u procesu učenja. Šeperd Čimururi, izvršni direktor kompanije iz Zimbabvea koja nudi širok spektar proizvoda i usluga iz oblasti online obrazovanja i obuke, pratio je pozitivan uticaj audio i vizuelnih elemenata u učionicama. Kada je uporedio sposobnosti dva učenika, došao je do zaključka da se dete koje je odgledalo video u kojem se pojavljuje slon koji kroz surlu ispušta zvukove slične trubi duže i jasnije sećalo šta je videlo nego učenik kojem je samo pokazana slika slona. Tako je prvom učeniku bilo lakše da imitira način na koji se slon kreće, hrani ili pije vodu. E-učenje pozitivno utiče na različite aspekte dečjeg razvoja. U fizičkom smislu, deca razvijaju bolju koordinaciju ruka–oko i fine motorne veštine (kroz pokrete korišćenja miša i kucanja na tastaturi). U intelektualnom pogledu, mališani unapređuju svoje sposobnosti rešavanja problema kroz online igre i slagalice i formiraju jasnije slike u svojoj memoriji.

Copyright: Syda Productions

Copyright: Syda Productions

Osim što doprinosi usvajanju i pamćenju novih informacija, e-učenje takođe omogućava deci da razviju emocionalne i socijalne veštine. Ono u velikoj meri može da se odrazi na ponašanje učenika. Kristofer Papas, osnivač kompanije „The Industry”™s Network“, navodi da softver e-učenja koji koristi svetle boje i ilustracije povećava aktivnost učenika na času. U praksi, deca su više motivisana za učenje kada pred sobom imaju interaktivni i šareni ekran u poređenju sa neinteresantnom crno-belom kartom u udžbeniku. Platforme e-učenja takođe pružaju niz multimedijalnih alatki koje deci olakšavaju komunikaciju sa vršnjacima i nastavnicima, podstičući tako njihovu saradnju i interakciju.

Kompjutersko obrazovanje

Osim posmatranja e-učenja u kontekstu pomoćne obrazovne metode uključujući korisne online platforme i smart hardvere u učionicama, primena e-učenja takođe obuhvata i kompjutersko obrazovanje.

Šeperd Čimururi ističe značaj takvog obrazovanja zbog njegovog pozitivnog uticaja na dečji razvoj. On tvrdi da kompjutersko obrazovanje olakšava usvajanje različitih veština koje su, između ostalog, povezane sa karijerom u oblastima programiranja i grafičkog dizajna. Osnovne veštine koje su potrebne u tim oblastima obuhvataju inteligenciju, emocionalnu inteligenciju, koordinaciju ruka–oko, matematičke veštine i socijalnu kompetenciju. U budućnosti većina kompanija će u svom poslovanju biti usmerena na informacione tehnologije, i od zaposlenih će se očekivati da podrže sve aspekte njihovog poslovnog sistema. Prateći ovaj dugoročni scenario, Čimururi otkriva da će deca koja su u prilici da razviju kompjuterske operativne sposobnosti od ranog uzrasta imati veće šanse za uspeh kasnije u životu.

Copyright: MNStudio

Copyright: MNStudio

Zato je važno da mališani tokom perioda ranog razvoja uče predmete kao što su prirodne nauke, tehnologija, inženjerstvo i matematika (STEM) na zanimljiv način koji je primeren njihovom uzrastu. Studije u Zimbabveu pokazale su da samo mali broj predškolskih ustanova primenjuje trenutni nastavni plan i program, propisan od strane Ministarstva prosvete. U programu se jasno navodi da dete treba da nauči da imenuje osnovne kompjuterske komponente, upali i ugasi računar, odabere kompjuterske programe koristeći miš i tastaturu, igra igrice, nacrta i oboji crtež na računaru, štampa, prepozna i poveže boje na ekranu itd. Prema rezultatima istraživanja, 90% edukativnih centara na nivou ranog razvoja nude skromne programe vezane za sticanje kompjuterskih veština, odnosno većina njih decu uči samo da imenuju delove računara. Osim toga, studija je iznačila nekoliko škola koje uopšte nisu pokazale strateško planiranje ili evaluaciju predavanja, napretka učenika ili preporučenog nastavnog plana i programa. Ovako loš trend u velikoj meri pokreću faktori koji negativno utiču na prihvatanje i implementaciju kompjuterskog obrazovanja, kao što su nedostatak resursa, obučenog nastavnog kadra i programa prilagođenih uzrastu učenika, kao i nedovoljna informisanost. Sa druge strane, obuka nastavnika iz oblasti e-učenja i pristup online resursima u SAD u stalnom su porastu. Nedavno istraživanje o efektima digitalnih medija na decu otkrilo je da se broj vaspitača koji koriste tablete u učionicama povećao sa 29% na 55% u periodu od 2012. do 2014. godine. Elen Vartela, profesor za Nortvestern univerzitetu koja je predvodila istraživanje, takođe zaključuje da postoji sve veće prihvatanje tehničkih uređaja u vrtićima, iako edukatori tehnologiju prevashodno koriste u administrativne svrhe.

E-učenje kao budućnost obrazovanja u Americi

Imajući u vidu da internet koristimo u skoro svim sferama svakodnevnog života, ne iznenađuje odluka škola za sve većim ulaganjem u obrazovanje putem digitalnih medija. Gotovo je izvesno da će interaktivne bele table i slične digitalne alatke u narednom periodu zameniti tradicionalnu školsku tablu. Deca koja su već formirani e-učenici u tom slučaju biće u prednosti.