Božić i božićne tradicije širom sveta

Upoznati decu sa raznovrsnim božićnim običajima i tradicijama odličan je način da se prošire njihovi vidici kako bi stekli bolje razumevanje za bogatstvo kultura ljudi koji žive u različitim delovima sveta

(више…)