„Deca nikada ne smeju da rade za našu ljubav; ona moraju da se odmaraju u njoj.”
Dr Gordon Njufeld

ZAŠTO DOVODIMO DR NJUFELDA?

Kao organizacija koja se zalaže za prevenciju, Novak Đoković Fondacija dovodi svetski priznate stručnjake u oblasti ranog razvoja i obrazovanja. Posle razgovora o svesnom roditeljstvu sa dr Shefali  i razgovora o traumama sa dr Gaborom Mateom, ove godine ćemo napraviti još jedan korak dalje.

Kako na najbolji način očuvati odnos sa detetom, uprkos potrebi da ih ispravljamo i usmeravamo? Zašto su roditelji najvažniji u životu deteta, važniji čak i od vršnjaka? Kako da  postanemo odgovor na dečje potrebe? Sve je više dece koja pokazuju poteškoće u odrastanju, iako se njihovi roditelji i nastavnici trude više nego ikada pre. Tek kada razumemo korene ovog problema, moći ćemo efikasno da ga rešimo.

IZABERITE DOGAĐAJ I KUPITE KARTE VEĆ DANAS!