Deca su najdragoceniji članovi našeg društva. Kvalitet njihovog razvoja odrediće kvalitet budućnosti svih nas.

Oni su kao seme kojem je potrebna naša pomoć da bi procvetalo.

DECU POMAŽEMO KROZ