Prednosti i mane školskog sistema u Kini

Ranije smo već pisali o prednostima i manama obrazovnih sistema u Japanu i Finskoj. Ovog puta smo malo istraživali o školskom sistemu u Kini. 

(више…)