Svetski dan Roma – Obrazovanje kao jedan od najvećih problema romske populacije

Od trenutka kada su iz Indije kročili na tlo Evrope pre više od hiljadu godina, Romi su bili predmet diskriminacije i lišeni prava na obrazovanje, zapošljavanje, rešavanje stambenog pitanja i socijalnu zaštitu

(више…)