Darovi poezije: Jezik, percepcija, komunikacija, saosećajnost

Pružanje prilike deci da rano zakorače u čaroban svet poezije kao i podsticanje učenja pesama napamet nosi sa sobom brojne prednosti.

(више…)