Fizičko nasilje u školama

Šta možemo da učinimo? Da li da okrenemo glavu kada vidimo da neko dete primenjuje silu i vrši fizičko nasilje nad drugom jer nije naše dete u pitanju, ili ipak treba da reagujemo?

(више…)