MindUp program – put ka emocionalnoj stabilnosti i srećnijem životu

Kroz niz lekcija i radionica koje se realizuju u okviru redovnog školskog plana i programa, inovativni MindUp program nastoji da nauči decu kako da prepoznaju i prihvate svoje emocije, kao i da njihov mozak mudro bira konstruktivne reči i dela.

(више…)