Donirajte

MindUp

Dete koje poznaje, razume i pravilno izražava svoje emocije biće srećno i uspešno u životu.

Veliki je izazov upoznati i razumeti svoje emocije. Emocionalna stabilnost je nešto što možemo da naučimo decu. Zato je Fondacija Novak Đoković započela saradnju sa Fondacijom Hawn. Uz podršku Ministarstva prosvete, želimo da u Srbiju uvedemo MindUP programe. Cilj nam je da jednog dana ovi programi budu deo obrazovnog sistema u predškolskim i školskim ustanovama širom naše zemlje.

Nešto o MindUP programu

Radi se o inovativnom programu koji su u Americi razvijali nastavnici, pedagozi i naučnici koji se bave razvojem mozga. Kroz niz lekcija, ovaj program uči decu o tome kako su naš mozak, naše emocije i naše ponašanje povezani. Radi se o sasvim inovativnom programu koji je namenjen tome da deca nauče kako da prepoznaju i prihvate svoje emocije, a zatim svesno izaberu kako da na njih najbolje reaguju. Postoje istraživanja koja su pokazala da MindUP program utiče na smanjenje vršnjačkog nasilja u školama. Deca koja su prošla ovaj program svesnija su svojih emocija, bolje podnose stres i imaju pozitivnije stavove o životu.

Naš pristup

Obučavamo trenere koji će sprovoditi ovaj program.

Organizujemo treninge za nastavnike.

Pomažemo nastavnicima da ove lekcije uvrste u svoj plan rada.

Pružamo podršku nastavnicima koji žele da organizuju radionice u vrtićima i osnovnim školama.

U saradnji sa Fondacijom Hawn pratimo i analiziramo kako je program uticao na ponašanje dece.

Stalno izveštavamo Ministarstvo prosvete o napretku programa.

Pogledajte gde smo sve radili

Program se sastoji od 15 lekcija:

Kako izabrati perspektivu

Optimizam

Mislimo na pokret (1. deo)

Mislimo na pokret (2. deo)

Mislimo o ukusu

Mislimo o mirisu

Mislimo o izgledu

Mislimo o slušanju

Mislimo o svesnosti

Kako radi naš mozak

Vesele vežbe

Usmerena pažnja

Pokazujemo zahvalnost

Mislimo o uticajima na našu zajednicu

Činimo lepe stvari

Cilj programa je da deca između 4. i 14. godine nauče:

Kako da smanje stres i anksioznost.

Kako da bolje uče i ojačaju svoju koncentraciju.

Razumeju kako je mozak povezan sa emocijama, mislima i ponašanjem.

Kako da efikasnije upravljaju svojim emocijama i svojim ponašanjem.

Kako da bolje saosećaju sa drugima.

Kako da zadrže pozitivan stav, budu fleksibilna i srećna.

Program MindUP dao je najbolje rezultate u slučajevima kada su deca dobila 15 lekcija eksplicitno. Ideja je da se znanja i veštine koje steknu kroz ovaj program uvežbavaju i usvajaju kroz ceo plan i program.Ovaj program nije namenjen kao zamena za neki drugi deo plana i programa, već kao dodatak koji će nastavnicima pomoći da predaju, deci da uče i izgrade zdrave stavove prema životu.

Upotreba kolačića

Naš sajt koristi kolačiće kako bi poboljšao korisničko iskustvo

PrihvatitiSAZNAJTE VIŠE