Uključivanje očeva u rani razvoj dece u zemljama sa niskim i srednjim dohotkom

O autoru: Novak Аoković fondacija i Centar za razvoj deteta sa Univerziteta Harvard su dodelili stipendije mladim naučnicima. Džošua Džong je jedan od prvih četvoro polaznika programa stipendiranja mladih naučnika i inovatora. Povodom Dana očeva, Džošua je podelio sa nama svoje mišljenje o važnoj ulozi očeva u ranim uzrasnim periodima.

(више…)