Srećni praznici od NDF tima!

Svako dete zaslužuje šansu. Ono zaslužuje pravo da otkrije svoj bezgranični potencijal. Da raste. Da se razvije u produktivnog i angažovanog člana društva. Ovo se može desiti samo ako se detetu pruže osnovna ljudska prava koja podrazumevaju sigurnost, zaštitu i obrazovanje. (више…)