Kada dobre ideje postaju dobra dela

Matija Rodić je pravi primer osobe koja je u stanju da ko dobre ideje pretvara u pozitivne akcije – koje su izazvale lančanu reakciju humanosti.

(више…)