Vajska

Selo Vajska, kao i cela opština Bač, je poznato po tome što je dom čak 25 nacionalnih manjina. Zato je u ovoj oblasti, u radu sa decom akcenat na učenju jezika sredine, socijalizaciji i uključivanju što većeg broja iz marginalizovanih grupa. Na taj način, predškolsko obrazovanje inspiriše multikulturalnost i briše bilo kakve stereotipe koji nastaju u ranim godinama.

Međutim trenutno u selu Vajska, svake godine do 60 dece krene u vrtić koji u smenama koriste jednu radnu sobu koja može da primi samo do 20 dece.  Veliki broj dece iz ovog mesta i okolnih sela ostaje bez pristupa vrtiću i prilike da se lakše adaptiraju na sredinu u kojoj žive i da se bez ikakvih prepreka druže i uče sa svojim vršnjacima.