Donirajte

Stipendisti Fondacije Novak Đoković na Univerzitetu u Beogradu

Fondacija Novak Đoković je 2018. godine započela saradnju sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, sa ciljem stvaranja lidera u istraživanju oblasti obrazovanja i razvoja u ranom detinjstvu - akademaca koji će biti od ključnog značaja za proučavanje, informisanje i zagovaranje politika i praksi kvalitetnog predškolskog obrazovanja u Srbiji.

O programu

Program Đoković stipendisti na Univerzitetu u Beogradu je pokrenut 2018. godine, na period od tri godine. Ova saradnja predviđa pružanje podrške Fondacije Novak Đoković Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu – Katedri za pedagogiju i andragogiju – za dve pune stipendije za doktorske studije namenjene istraživačima koji se bave ranim obrazovanjem i razvojem, kao i troškove plate jednog asistenta koji se bavi istim temama.

Na ovaj način, Fondacija Novak Đoković doprinosi osnaživanju istraživačkih kapaciteta u oblasti predškolske pedagogije u Srbiji i obogaćivanju nauke validnim istraživačkim nalazima koji služe kao polazna tačka za kreiranje obrazovnih politika i strategija, ali i smernice za utemeljene i relevantne promene pedagoške prakse.

Nosioci programa

Naš globalni direktor, Alberto Liđi, i prof. dr. Dаnijel Sinаni, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu jasno su izrazili svoju podršku ovoj značajnoj inicijativi:

„Izuzetno mi je drago što je Fondacija Novak Đoković uspostavila saradnju Filozofskim fakultetom i Univerzitetom u Beogradu - vodećoj instituciji visokog obrazovanja u Srbiji i regionu. Želimo da na ovaj način uložimo u izgradnju baze znanja u oblasti ranog razvoja u Srbiji, kako bi obrazovna zajednica, donosioci odluka i sve organizacije koje se bave predškolskim obrazovanjem mogle svoj rad da baziraju na rezultima relevantnih i aktuelnih istraživanja. Ovom inicijativom želimo da ulažemo u najbolje u u Srbiji i regionu tako što ćemo podržati razvoj njihove karijere i omogućiti im da značajno doprinesu prevazilaženju izazova i nevolja sa kojima se suočavaju deca.“

Alberto Liđi

Globalni direktor Fondacije Novak Đoković
„Za Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu novoostvarena saradnja sa Fondacijom Novak Đoković od višestrukog je značaja, pre svega zbog same činjenice da je Fondacija spremna da formira partnerski odnos i uloži svoj ugled i resurse u podršku visokom obrazovanju u Srbiji, ali posebno zbog činjenice da je ovako cenjena fondacija prepoznala značaj i kvalitet znanja i veština koje mladi ljudi dobijaju na našem fakultetu. Za akademsku i naučnoistraživačku zajednicu od neprocenjive je vrednosti unapređivanje ljudskih resursa, odnosno, priključivanje novih, mladih, talentovanih istraživača koji su ovu priliku dobili zahvaljujući podršci Fondacije. Za same stipendiste Fondacije, prilika da se profesionalno bave istraživačkim temama u ustanovi u kojoj su se obrazovali, biće veliko iskustvo i sigurno će ih motivisati da ostanu najbolji, te da jednog dana pomognu daljem unapređivanju nastavnih i istraživačkih programa.“

Prof. dr Danijel Sinani

Dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Zašto je program
Đoković Stipendisti tako važan

Novak Ðoković fondacija veoma je posvećena unapređenju istraživanja koja se odnose na rano obrazovanje i razvoj dece, zato što verujemo u moć znanja. Ukoliko steknemo dovoljno naučnih saznanja o tome kako deca rastu, o suštinskom značaju ranog detinjstva, o najboljim i najinteresantnijim strategijama za usmeravanje mališana u pravom smeru i podsticanje njihovog razvoja, onda smo potpuno osnaženi da efikasno promenimo njihove živote nabolje.

Želimo da damo svoj doprinos istraživanjima koja su se pokazala ključnim za unapređenje kvaliteta života najmlađih, posebno onih koji dolaze iz marginalizovanih sredina.

Škole, edukatori, deca, njihovi roditelji i porodice u fokusu su našeg rada i posvećenosti. Konstantno se trudimo da ih na svaki mogući način podržimo, ne izostavljajući ni kreatore politika i strategija koji utiču na njihove živote.

Polaznici stipendijskog programa u saradnji sa Univerzitetom u Beogradu

Fondacija Novak Đoković je ponosna da najavi
klasu 2018-2022 Đoković stipendista

Klasa 2018-2022 Đoković stipendista

Nevena Mitranić je studentkinja 3. godine doktorskih studija predškolske pedagogije na Odeljenju za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu, Nevena je prethodno odbranila master tezu "Dečija igra u praksi obrazovne politike". Od septembra 2016. godine angažovana je na fakultetu kao demonstrator u nastavi na predmetima "Dečija igra i stvaralaštvo" i "Razvijanje prakse dečijih vrtića", a pomaže i na predmetu "Razvijanje i evaluacija kurikuluma".

Kroz svoj doktorski rad, osmišljen kao kvalitativno istraživanje, želi da iz različitih perspektiva sagleda na koje se sve načine razvija igra dece u vrtiću – šta je ono što se dešava, kako mi odrasli razmišljamo i kako se odnosimo prema tome, čemu i na koje načine pridajemo značaj i šta sve postaje moguće ukoliko se zaigramo zajedno sa decom.
Jelena Stojković je studentkinja 1. godine doktorskih studija na Katedri za predškolsku pedagogiju Odeljenja za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od septembra 2017. godine angažovana je kao zamenik sekretara Odeljenja za pedagogiju i andragogiju na kojem je uspešno završila osnovne i master studije, sa radom na temu digitalizacije odnosa mladih i rizika kojima su izloženi na internetu. 

Oblast njenog istraživanja odnosi se na specifičnost ranog detinjstva i obrazovanja u modernom društvu, pitanja dečjih prava i njihove participacije u modernom društvu, kao i uloge digitalnih tehnologija u ranom dečjem razvoju. Fokus Jelenine doktorske teze biće otkrivanje odgovora na pitanje kako deca koriste digitalne tehnologije da uče, istražuju, igraju se i izraze sebe. 

Ljubica Ilić Vojnović je studentkinja 1. godine doktorskih studija na Katedri za predškolsku pedagogiju Odeljenja za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Pored toga, radi kao pedagog i pomoćnik direktora u u vaspitno-obrazovnom sistemu "Kreativno pero". 2015. godine je odbranila master rad na temu "Pedagog u kulturi predškolske ustanove", a upravo je kultura predškolskih ustanova istraživačka oblast kojom se prevashodno bavi. Imala je priliku da bude uključena u međunarodne obrazovne programe i projektima koji se, osim ovom temom, bave profesionalnim razvojem vaspitača i nastavnika.

Tokom doktorskih studija na Odeljenju za pedagogiju i andragogiju Ljubica želi da istraži način na koji nastaje i razvija se kultura predškolske ustanove kao organizacije usmerene na razvoj njenih učesnika.

Podržite istraživanje i programe u oblasti ranog razvoja

Donirajte!

Ostanimo u kontaktu

Ostavite e-mejl i budite u toku sa istraživanjem i napretkom Đoković stipendista.

Upotreba kolačića

Naš sajt koristi kolačiće kako bi poboljšao korisničko iskustvo

PrihvatitiSAZNAJTE VIŠE