Donirajte

Izabrana četiri nova studenata sa Univerziteta Harvard za dobitnike Đoković stipendije za nauku i inovacije

by , Objavljeno 25. апр 2019.

Centar za razvoj deteta pri Univerzitetu Harvard i Fondacija Novak Đoković su izabrali novih četvoro studenata na doktorskim studijama Univerziteta Harvard kao dobitnike Đoković stipendije za nauku i inovacije za akademsku 2019/2020 godinu. Svaki od stipendista će dobiti finansijsku podršku za nezavisna istraživanja u okviru svoje doktorske disertacije.

Centar za razvoj deteta i Fondacija Novak Đoković su pokrenuli program za stipendije 2016. godine, sa ciljem da iznedre novu generaciju lidera koji će koristiti nauku za inovacije u teoriji vezanoj za rano detinjstvo i u praktičnom okruženju kako bi istraživanja bila primenjiva.

Stipendijski program neguje interdisciplinarnu saradnju i gradi kapacitete stipendista za projektovanje, sprovođenje i primenu istraživanja koja će poboljšati živote dece koja žive u teškim uslovima.  

Stipendijsko iskustvo u trajanju od godinu dana je bazirano na grupnom modelu koji kao prioritet ima razvoj zajednice za multidisciplinarno učenje. Stipendisti se podstiču da dele znanje u svojim oblastima rada i konstruktivno preispituju svoje razmišljanje kao i razmišljanje svojih kolega. Proći će obuku za IDEAS Impact Framework™, novi inovativni pristup razvoju i evaluaciji programa koji se zasniva na nauci. Stipendisti će pohađati radionice gde će učiti o strategijama za efikasno kreiranje okvira za svoja istraživanja i predstavljanje tih istraživanja nenaučnoj publici, a učiće i kako da razvijaju efikasne politike i dobru lidersku praksu. Organizovaće završni akademski okrugli sto za odabranu grupu interdisciplinarnih eksperata sa Univerziteta Harvard.

Ova jedinstvena prilika omogućava stipendistima da čuju mišljenja ljudi koji na to gledaju iz drugog ugla i dobiju konstruktivne povratne informacije u vezi sa svojim istraživanjima.

Ovogodišnji dobitnici i njihove oblasti istraživanja su:

 • Džejkob Bekerman (Jacob Beckerman)—Sprečavanje gojaznosti putem poboljšanja ishrane u ranom detinjstvu
 • Emili Hano (Emily Hanno)—Ocenjivanje intervencija koje za cilj imaju poboljšanje starateljske prakse
 • Gabrijel Švarc (Gabriel Schwartz)—Ispitivanje veza između komšiluka, socijalne politike i rasnih i zdravstvenih nejednakosti
 • Mišel Zemplenji (Michele Zemplenyi)—Upotreba biostatistike u određivanju efekata prenatalne izloženosti toksinima

Otkada je pokrenut, stipendijski program je pružio podršku za sedmoro akademaca čija su se istraživanja fokusirala na niz faktora koji mogu da utiču na razvoj deteta u ranom detinjstvu, sa težnjom za pronalaženjem novih rešenja za dugotrajne izazove.

Ovo se direktno nadovezuje na misiju Fondacije Novak Đoković, a to je promocija zdravog razvoja dece i visokokvalitetnog obrazovanja u ranom uzrastu putem osnaživanja i obuke vaspitača i podrške inovativnim akademskim istraživanjima. Fondacija veruje da svako dete treba da dobije šansu da odraste, da se igra i razvija u stimulišućem, kreativnom i bezbednom okruženju.

Dobitnici Đoković stipendija za nauku i inovacije za akademsku godinu 2019/2020

Džejkob Bekerman je doktorski kandidat na programu za nauke o zdravlju stanovništva koji vodi Fakultet umetnosti i nauka Univerziteta Harvard u saradnji sa Fakultetom za Javno Zdravlje T.H. Chan Univerziteta Harvard. Njegova oblasti interesovanja leže u dečijoj ishrani, sprečavanju gojaznosti, i društvene determinante zdravlja. Njegovo trenutno istraživanje se fokusira na vreme kada se deca goje u ranom detinjstvu kako bi se utvrdilo kada je najbolje intervenisati, kao i na odnos između konteksta koji pruža komšiluk i gojaznosti kod dece u ranom detinjstvu. Džejkob takođe istražuje uticaj programa za promociju zdravlja koji se organizuju za roditelje dece predškolskog uzrasta u zajednicama sa malim primanjima. Džejkob ima diplomu osnovnih studija iz biologije sa sekundarnim fokusom na španski jezik sa Univerziteta Džordžtaun, i master diplomu iz javnog zdravlja sa Univerziteta Kalifornije u Los Anđelesu. Njegova mentorka će biti Kirsten Dejvison (Kirsten Davison), vanredni profesor ishrane pri institutu Donald i Su Pricker (Donald and Sue Pritzker) na harvardskom odeljenju T.H. Chan za ishranu i društvene i nauke o ponašanju.

*Slikala Lisa Rau

Emili Hano je doktorski kandidat na katedri za obrazovnu politiku i ocenjivanje programa koju vodi Fakultet za obrazovanje Univerziteta Harvard u saradnji sa Fakultetom umetnosti i nauka Univerziteta Harvard. Kroz svoje istraživanje, Emili želi da preispita procese ustaljenih intervencija vezanih za profesionalni razvoj koje za cilj imaju unapređenje starateljskih praksi, kako bismo razumeli šta kod predavačkih intervencija funkcioniše, a šta ne. Emili ima diplomu osnovnih studija iz ekonomije i međunarodnih odnosa sa Univerziteta Tufts, i master diplomu iz ljudskog razvoja i psihologije sa Fakulteta za obrazovanje Univerziteta Harvard. Njen mentor će biti član fakulteta povezan sa Centrom za razvoj deteta, Dejna Čarls MekKoj (Dana Charles McCoy), vanredni profesor obrazovanja na Fakultetu za Obrazovanje Univerziteta Harvard.

*Slikao Tan Pham

Gabrijel Švarc je doktorski kandidat na programu za nauke o zdraljvu stanovništva koji organizuje Fakultet umetnosti i nauka Univerziteta Harvard u saradnji sa Fakultetom javnog zdravlja T.H. Chan Univerziteta Harvard. Njegovo istraživanje u oblasti društvene epidemiologije istražuje veze između komšiluka, socijalne politike, i rasnih i zdravstvenih nejednakosti. Trenutno, Gabrijel istražuje uticaj koji iseljavanje iz životnog prostora ima na blagostanje dece i odnos između diskriminišućeg policijskog delovanja i ishoda rođenja. Gabrijel ima diplomu osnovnih studija iz ljudske biologije i sociologije sa Univerziteta Braun. Njegova mentorka će biti Lisa Berkman, direktorka Centra za studije o stanovništvu i razvoju pri Univerzitetu Harvard, direktorka doktorskog programa na katedri za nauke o zdravlju stanovništva i profesor javnih politika, epidemiologije i globalnog zdravlja i stanovništva na T.H. Chan Fakultetu javnog zdravlja Univerziteta Harvard.

Mišel Zemplenji je doktorski kandidat na programu za biostatistiku koji vodi Fakultet za umetnost i nauku Univerziteta Harvard u saradnji sa Fakultetom javnog zdravlja T.H. Chan Univerziteta Harvard. Njeno istraživanje ispituje dodirne tačke između geonomije, nauke o životnoj sredini i zdravlja dece. Mišel želi da istraži kako izloženost roditelja toksinima može da utiče na dugoročne zdravstvene ishode kod dece. Mišel ima dilpomu osnovnih studija iz biostatistike sa Univerziteta Harvard. Njen mentor će bit Brent Kaul (Brent Coull), profesor biostatistike, zamenik šefa katedre za biostatistiku na Fakultetu javnog zdravlja T.H. Chan Univerziteta Harvard.

0 komentara

Napiši odgovor

  Pošalji komentar

  Upotreba kolačića

  Naš sajt koristi kolačiće kako bi poboljšao korisničko iskustvo

  PrihvatitiSAZNAJTE VIŠE