Donirajte

Novak Đoković fondacija i Univerzitet Harvard izabrali prvih četvoro polaznika stipendijskog programa za nauku i inovaciju

by , Objavljeno 3. мај 2017.

Centar za razvoj deteta sa Univerziteta Harvard i Novak Đoković fondacija predstavili su prvu grupu od četvoro polaznika programa stipendiranja mladih naučnika i inovatora, koji je Fondacija pokrenula u saradnji sa Centrom krajem prošle godine.

Sonia Alves, Džošua Džong, Rebeka Lebovic i Linda Džao, koji pohađaju doktorske studije na različitim odsecima Univerziteta Harvard, tokom akademske 2017/2018. godine dobiće finansijsku podršku kako bi nastavili sa samostalnim istraživanjima u okviru svojih doktorskih disertacija.

Kroz interdisciplinarni pristup, cilj stipendijskog programa je da se iznedri nova generacija mladih lidera i stručnjaka koji će moći da osmisle i sprovedu brojna važna istraživanja i pretvore te rezultate u praksu stvaranjem i testiranjem inovativnih strategija i metoda koje daju izvanredne benefite za decu koja se suočavaju sa teškim i stresnim situacijama.

Rezultati istraživanja stipendista takođe će direktno doprineti ostvarenju ključnog aspekta misije Novak Đoković fondacije, koji se ogleda u obezbeđivanju najboljih mogućih uslova za rani razvoj i obrazovanje dece. U Srbiji, zemlji u kojoj tek svako drugo dete ima pristup predškolskom obrazovanju, Fondacija aktivno radi na sprovođenju i pružanju podrške različitim projektima kako bi se mališanima iz socijalno ugroženih sredina omogućilo da rastu, igraju se i razvijaju u stimulativnom, kreativnom i bezbednom okruženju.

Povodom predstavljanja stipendista, Alberto Liđi, globalni direktor Novak Đoković fondacije, izjavio je:

Počastvovan sam što sam bio u prilici da upoznam prve polaznike programa stipendiranja mladih naučnika i inovatora 2017/2018. i detaljno se informišem o njihovim fascinantnim istraživanjima, impresivnim biografijama i ciljevima za narednu godinu. Uveren sam da će njihova istraživanja imati veliki uticaj i nastaviti da unapređuju znanje iz oblasti ranog razvoja. Rad Fondacije oslanja se na najnovije akademske trendove i saznanja i kroz naš stipendijski program bićemo u prilici da i mi damo doprinos na tom planu.

Dr Džek P. Šonkof, direktor Centra za razvoj deteta na Univerzitetu Harvard, tom prilikom je rekao:

Novak Đoković fondacija razume da su svetu potrebni novi, inovativni lideri koji dobro znaju kako životne nedaće negativno utiču na dečji razvoj i svesni su šta može da se preduzme kako bi se to sprečilo. Naš zajednički cilj je investiranje u novu generaciju vrhunskih stručnjaka iz oblasti ranog razvoja i obrazovanja najmlađih koji će sprovoditi strategiju baziranu na ozbiljnim naučnim istraživanjima kako bi se proizveo pozitivan uticaj na živote onih koji se suočavaju sa stresnim situacijama, brojnim nedaćama, siromaštvom, nasiljem različite vrste i nedostatkom mogućnosti.

Prioritet pri odabiru stipendista imali su oni čiji rad je u skladu sa misijom Centra, koji se dotiče tema iz oblasti ranog razvoja i obrazovanja i koji nudi nove poglede na zdrav razvoj dece i njihovih porodica. Četvoro stipendista dobiće pristup različitim uslugama Centra uključujući radionice o inovativnim metodama i efikasnom komuniciranju naučnih istraživanja, naučne skupove koji se organizuju pod pokroviteljstvom Centra i panel-diskusije o liderstvu i strategijama politika.

Polaznici programa stipendiranja mladih naučnika i inovatora 2017/2018:

Sonia Alves

Sonija Alves je doktorski kandidat na odseku Ljudski razvoj i obrazovanje Harvardske postdiplomske škole obrazovanja. Njeno istraživanje bavi se dugoročnim uticajima negativnih iskustava, posebno izloženosti vršnjačkom nasilju, na akademski put i uspeh dece. Istraživanje ima cilj da se stekne dublje razumevanje osnovnih mehanizama i zaštitnih faktora koji mogu da podstaknu strateško targetiranje intervencija kako bi se pomoglo mladima da se izbore sa trautičnim događajima, što bi rezultiralo boljim celokupnim rezultatima. Sonija je diplomirala na smeru Psihologija i obrazovanje & dečje studije na koledžu Smit. Tokom ove godine steći će zvanje magistra iz Preventivne nauke i prakse, savetovanja adolescenata, na Harvardskoj postdiplomskoj školi obrazovanja. Njen mentor biće Centru pridružen član fakulteta Stefani M. Džons, kao i Meri i Maks Kargman, vanredni profesori na Katedri za ljudski razvoj i urbano obrazovanje na Harvardskoj postdiplomskoj školi obrazovanja.

Džošua Džong je doktorski kandidat na odseku Globalno zdravlje i populacija Harvardske škole javnog zdravlja T.H. Čan. On nastoji da utvrdi kako uloga oca i njegova praksa roditeljstva u okviru porodice utiču na rani razvoj deteta u zemljama sa niskim i srednjim dohotkom. Njegovo istraživanje namenjeno je programima i politikama koje podržavaju oba roditelja i jačaju porodice u cilju unapređenja ranog razvoja dece. Džošua je diplomirao na smeru Ljudski razvoj i psihologija na Univerzitetu Kornel, a magistrirao na Harvardskoj školi javnog zdravlja T.H. Čan, smer Globalno zdravlje i populacija. Njegov mentor biće Centru pridružen član fakulteta Ginter Fink, vanredni profesor na Katedri za međunarodnu zdravstvenu ekonomiju Harvardske škole javnog zdravlja T.H. Čan.

Rebecca Lebowitz

Rebeka Lebovic je doktorski kandidat na odseku Ljudski razvoj i obrazovanje Harvardske postdiplomske škole obrazovanja. Njeno istraživanje bavi se stručnim usavršavanjem i usmeravanjem ranih edukatora, sa posebnim fokusom na unapređenje sposobnosti odraslih kroz profesionalni razvoj i uticaj takvih programa na rezultate vaspitačа i dece. Njena disertacija nastoji da identifikuje najbolje prakse u treningu edukatora i istražuje kako instruktor doprinosi njihovom procesu učenja. Ona želi da definiše inovativne strategije intervenisanja kako bi se poboljšala briga o deci u ranom detinjstvu i da integriše rezultate istraživanja za osmišljavanje efikasnog programa profesionalnog usavršavanja ranih edukatora. Namera joj je da sprovede i primeni istraživanja sa ranim edukatorima u cilju promovisanja sistemskih poboljšavanja usluga i benefita za decu u ranom detinjstvu. Rebeka je diplomirala na smeru Urbane i hispanske studije na Univerzitetu Braun, a magistrirala na smeru Obrazovanje, jezik i pismenost na Harvardskoj postdiplomskoj školi obrazovanja. Njen mentor biće Centru pridružen član fakulteta Noni Leso, profesor na Katedri za obrazovanje i društvo na Harvardskoj postdiplomskoj školi obrazovanja.

Linda Zhao

Linda Džao je doktorski kandidat na odseku Sociologija Harvardske postdiplomske škole umetnosti i nauka. Lindino istraživanje bavi se nejednakostima u merama koje opisuju zdravstveno stanje bebe po rođenju, uključujući vremenski osetljive prelazne periode koji prethode prevremenom porođaju, povezujući individualne faktore rizika, društveno okruženje i biološke pokazatelje prevremenog porođaja. Ona nastoji da utvrdi u kojoj meri je neposredno okruženje pokazatelj ili uzročnik male težine bebe na rođenju, kao i da li različiti okolni konteksti mogu da povećaju ili smanje određene tipove individualnog rizika. Njeno istraživanje će dodatno ispitati da li se razni društveni rizici prenose na različite tipove abnormalnosti u trudnoći, što dovodi do prevremenog porođaja, u cilju prenošenja znanja iz sociologije na kliničku medicinu. Njen inovativni pristup može da doprinese davanju smernica kreatorima politika za konkretne akcije ili intervencije kako bi se unapredilo dečje zdravlje. Linda je diplomirala ekonomiju na Univerzitetu Prinston, a tokom ove godine treba da stekne zvanje magistra, smer Statistika na Univerzitetu Harvard, dok istovremeno radi na doktorskoj disertaciji. Njen mentor biće Džejson Bekfild, profesor na Katedri za sociologiju na Univerzitetu Harvard.

0 komentara

Napiši odgovor

    Pošalji komentar

    Upotreba kolačića

    Naš sajt koristi kolačiće kako bi poboljšao korisničko iskustvo

    PrihvatitiSAZNAJTE VIŠE