Donirajte

Danas se obeležava Svetski dan deteta

by , Objavljeno 20. нов 2013.

Svetski dan deteta obeležava se danas različitim manifestacijama sa temom:”Zabrana fizičkog kažnjavanja dece”. Ovaj značajan datum proglašen je 20. novembra 1954. u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Pet godina kasnije, 20. novembra 1959., Ujedinjene nacije su usvojile Deklaraciju o pravima deteta, a 30 godina potom i Konvenciju o pravima deteta, koju je Srbija prihvatila.

Rezolucijom od 14. decembra 1954. godine, Generalna skupština UN preporučila je da sve zemlje obeležavaju Svetski dan deteta, kao međunarodni dan bratstva i razumevanja među decom. Državama je preporučeno da tim povodom organizuju aktivnosti posvećene promovisanju dobrobiti dece širom sveta.

Kroz Milenijumske ciljeve razvoja svetski lideri su 2000. godine kao teme istakli smanjenje siromaštva, zaustavljanje širenja HIV-a i side, kao i pružanje univerzalnog osnovnog obrazovanja. Kao rok za dostizanje tih ciljeva navedena je 2015. godina. UNICEF ističe da se šest od osam Milenijumskih ciljeva direktno odnosi na decu, a njihovo ostvarenje trebalo bi da donese značajna poboljšanja kvaliteta njihovog života.

Svetski dan deteta nije samo dan za slavlje, već i način da se podigne nivo svesti o deci širom sveta koja trpe nasilje, eksploataciju i diskriminaciju. U nekim zemljama deca su prisiljena da rade, učestvuju u oružanim sukobima, žive na ulici, izložena su zbog religije, kao manjina, ili zbog invaliditeta. Veliki broj dece je raseljen zbog oružanih sukoba, trpi fizičke i psihičke traume. Trenutno je u svetu 153 miliona dece uzrasta od 5 do 14 godina primorano na rad. Zbog toga je Međunarodna organizacija rada 1999. godine usvojila zabranu i ukidanje najgorih oblika dečjeg rada, uključujući ropstvo.

Dan dece često se obeležava i na druge datume. Međunarodni dan zaštite dece u mnogim zemljama se obeležava kao Dan dece od 1. Juna 1950. godine.

Fotografija: www.freedigitalphotos.net

0 komentara

Napiši odgovor

    Pošalji komentar

    Upotreba kolačića

    Naš sajt koristi kolačiće kako bi poboljšao korisničko iskustvo

    PrihvatitiSAZNAJTE VIŠE