Donirajte

Đoković stipendija za nauku i inovaciju

Godine 2016. Novak Ðoković fondacija pokrenula je program stipendiranja mladih naučnika i inovatora u okviru Centra za razvoj deteta na Univerzitetu Harvard.

Cilj programa je stvaranje nove generacije mladih stručnjaka koji će doprineti napretku u naučnim saznanjima i istovremeno ih prezentovati ključnim akterima u oblasti ranog obrazovanja i razvoja dece kako bi ih motivisali i mobilisali u pravcu primene inovativnih strategija i metoda koje daju izvanredne benefite za decu koja se suočavaju sa teškim i stresnim situacijama.

Program funkcioniše po modelu kolektivnog rada visokoobrazovanih studenata i osmišljen je tako da unapredi interdisciplinarno razmišljanje i mogućnosti primene nauke kroz tradicionalni oblik mentorstva i dostupnost akademskog materijala koji je prilagođen individualnim potrebama stipendista.

Jednom godišnje bira se grupa od četvoro stipendista na završnim godinama doktorskih studija i njihovi mentori. Tokom akademske godine stipendisti svakog meseca prisustvuju naučnim skupovima koji se održavaju u Centru za razvoj deteta. Na taj način u prilici su da steknu bolji uvid u to kako rezultati njihovog rada i istraživanja utiču na životne izazove sa kojima se suočavaju relevantne zajednice, kao i na ljude koji se bore sa svakodnevnim problemima. Osim toga, svaki stipendista aktivno sarađuje sa stručnim timom Centra, koji predvodi inovacije bazirane na naučnim saznanjima, kako bi se iz prve ruke upoznali sa poteškoćama i mogućnostima u vezi sa praksom korišćenja nauke kao izvora novih ideja i metoda rada u oblasti ranog razvoja i obrazovanja.

U drugoj polovini godine svaki stipendista sumira svoja otkrića i stečena znanja na skupu i

predvodi akademski okrugli sto kako bi predstavio svoj rad maloj grupi posebno odabranih fakulteta koji se nalaze u sklopu Univerziteta Harvard.
Cilj ovog završnog okupljanja je aktivno učestvovanje u konstruktivnim i ohrabrujućim diskusijama u vezi sa naučnim saznanjima i dokazima, i mogućnostima praktične primene istraživanja stipendista kako bi se unapredio dečji razvoj, sa posebnim fokusom na potrebe onih koji se suočavaju sa značajnim nedaćama.

Program stipendiranja mladih naučnika i inovatora zapravo povezuje primenjenu nauku i razvoj znanja sa međukolegijalnim usavršavanjem mladih stručnjaka i tradicionalnim mentorstvom u skup dinamičnih i kolaborativnih naučnih saznanja i otkrića kako bi se međunarnodnom mrežom objedinilo iskustvo studenata na doktorskim studijama u ključnom trenutku njihovog profesionalnog razvoja.

Program stipendiranja mladih naučnika i inovatora otvoren je za studente na
Univerzitetu Harvard koji su na završnim godinama doktorskih studija.

Kandidati su pre svega izvanredni studenti koji imaju jasno definisane
ciljeve i interesovanja vezana za istraživanje ranog razvoja dece.

Saznajte Više

Nosioci programa

Novak Đoković, osnivač Novak Đoković fondacije i dr Džek Šonkof, direktor Centra za razvoj deteta na Univerzitetu Harvard, jasno su izrazili svoju podršku ovoj značajnoj inicijativi:

„Mnogo sam srećan što investiramo u Centar za razvoj deteta na Univerzitetu Harvard, uzbuđeni smo što ćemo pokrenuti sopstveni stipendijski program usmeren ka nauci i inovacijama, pod mentorstvom profesora Džeka Šonkofa, jednog od vodećih svetskih stručnjaka iz oblasti ranog razvoja. Radujemo se susretu sa prvom grupom stipendista u 2017. i što ćemo kroz njihova istraživanja moći da nastavimo da unapređujemo znanje iz ove oblasti. Trudimo se da deci obezbedimo uslove za najbolji mogući rani rast i razvoj, i na taj način stvaramo čvrstu bazu za svako dete. Naš rad na ovom projektu direktno je povezan sa najnovijim akademskim trendovima i saznanjima, i sada ćemo biti u prilici da i mi damo doprinos na tom planu, a što će moći da koriste stručnjaci i naučnici iz ove oblasti, ne samo u Srbiji već i globalno.“

Novak Đoković

suosnivač Novak Đoković fondacije
„Novak Đoković fondacija odlično razume koliko zdrav razvoj u ranim godinama može da doprinese čvrstoj osnovi za stvaranje uspešnog društva. Svetu su potrebni novi, inovativni lideri koji dobro znaju kako životne nedaće negativno utiču na dečji razvoj i svesni su šta može da se preduzme kako bi se to sprečilo. Novak Đoković fondacija je pokrenula program stipendiranja mladih naučnika i inovatora u Centru za razvoj deteta, što je investicija u novu generaciju vrhunskih stručnjaka iz oblasti ranog razvoja i obrazovanja najmlađih koji će sprovoditi strategiju baziranu na ozbiljnim naučnim istraživanjima. Cilj je da se proizvede pozitivan uticaj na živote onih koji se suočavaju sa stresnim situacijama, brojnim nedaćama, siromaštvom, nasiljem različite vrste i socijalnom isključenošću.“

Dr Džek Šonkof

direktor Centra za razvoj deteta na Univerzitetu Harvard

Zašto je program stipendiranja mladih naučnika
i inovatora toliko važan za sve nas?

Novak Ðokovic fondacija veoma je posvećena unapređenju istraživanja koja se odnose na rano obrazovanje i razvoj dece, zato što verujemo u moć znanja. Ukoliko steknemo dovoljno naučnih saznanja o tome kako deca rastu, o suštinskom značaju ranog detinjstva, o najboljim i najinteresantnijim strategijama za usmeravanje mališana u pravom smeru i podsticanje njihovog razvoja, onda smo potpuno osnaženi da efikasno promenimo njihove živote nabolje. Želimo da damo svoj doprinos istraživanjima koja su se pokazala ključnim za unapređenje kvaliteta života najmlađih, posebno onih koji dolaze iz marginalizovanih sredina. Istraživanje ranog razvoja i obrazovanja dece je oblast koja osvaja sve veću pažnju akademskim krugovima. Ipak, i dalje su joj preko potrebni pioniri da nastave sa ispitivanjem i rasvetljavanjem naučnih saznanja i otkrića koja su do sada dostupna, kao i da uspostave nove grane istraživanja. Za nas je ova inicijativa veoma značajna i radujemo se što smo na pravom putu da stvari u tom pogledu u velikoj meri promenimo.

Škole, edukatori, deca, njihovi roditelji i porodice u fokusu su našeg rada i posvećenosti. Konstantno se trudimo da ih na svaki mogući način podržimo,

ne izostavljajući ni kreatore politika i strategija koji utiču na njihove živote.

Rekonstrukcija i otvaranje škola i vrtića, opremanje učionica, usluga Porodičnog saradnika, seminari i radionice za vaspitače i nastavnike predstavljaju neke od naših najznačajnijih projekata. Kako bi se oni dodatno razvili i unapredili, neophodno je sprovesti relevantna istraživanja ranog razvoja dece i primeniti praktična rešenja i metode osmišljene na osnovu takvih istraživanja.

Vrtići i škole ne mogu na adekvatan način da podstaknu intelektualni i socijalni razvoj najmlađih, roditelji ne mogu efikasno da obavljaju svoju ulogu, edukatori ne mogu da obrazuju decu sa istim stepenom razumevanja za sve učenike, ukoliko potpuno ne spoznamo razlike u arhitekturi dečjeg mozga i neverovatnu neurološku i psihološku strukturu njihove ličnosti. Ta svest je još relevantnija i potrebnija u radu sa decom iz ugroženih sredina, koja su zbog siromaštva, nasilja različite vrste ili svog socioekonomskog statusa neretko ranjivija od ostalih vršnjaka.

Alberto Lidji and Dr Jack P. Shonkoff

About the Djokovic Science and Innovation Fellowship

Podcast

Listen to how the Djokovic Science and Innovation
Fellowship was developed and what the future holds.

Zato je program stipendiranja mladih naučnika i inovatora u Centru za
razvoj deteta na Univerzitetu Harvard značajan za sve ljude sveta.

Polaznici stipendijskog programa za nauku i inovaciju

Rezultati istraživanja stipendista takođe će direktno doprineti ostvarenju ključnog aspekta misije Novak Đoković
fondacije, koji se ogleda u obezbeđivanju najboljih mogućih uslova za rani razvoj i obrazovanje dece.

Polaznici stipendijskog programa za nauku i inovaciju 2017/18

Sonija Alves je doktorski kandidat na odseku Ljudski razvoj i obrazovanje Harvardske postdiplomske škole obrazovanja. Njeno istraživanje bavi se dugoročnim uticajima negativnih iskustava, posebno izloženosti vršnjačkom nasilju, na akademski put i uspeh dece. Istraživanje ima cilj da se stekne dublje razumevanje osnovnih mehanizama i zaštitnih faktora koji mogu da podstaknu strateško targetiranje intervencija kako bi se pomoglo mladima da se izbore sa trautičnim događajima, što bi rezultiralo boljim celokupnim rezultatima. Sonija je diplomirala na smeru Psihologija i obrazovanje & dečje studije na koledžu Smit. Tokom ove godine steći će zvanje magistra iz Preventivne nauke i prakse, savetovanja adolescenata, na Harvardskoj postdiplomskoj školi obrazovanja. Njen mentor biće Centru pridružen član fakulteta Stefani M. Džons, kao i Meri i Maks Kargman, profesori na Katedri za ljudski razvoj i urbano obrazovanje na Harvardskoj postdiplomskoj školi obrazovanja.
Džošua Džong je doktorski kandidat na odseku Globalno zdravlje i populacija Harvardske škole javnog zdravlja T.H. Čan. On nastoji da utvrdi kako uloga oca i njegova praksa roditeljstva u okviru porodice utiču na rani razvoj deteta u zemljama sa niskim i srednjim dohotkom. Njegovo istraživanje namenjeno je programima i politikama koje podržavaju oba roditelja i jačaju porodice u cilju unapređenja ranog razvoja dece. Džošua je diplomirao na smeru Ljudski razvoj i psihologija na Univerzitetu Kornel, a magistrirao na Harvardskoj školi javnog zdravlja T.H. Čan, smer Globalno zdravlje i populacija. Njegov mentor biće Aiša Jusafi, profesor saradnik na Katedri za zdravstvenu ekonomiju Harvardske škole javnog zdravlja T.H. Čan.
Rebeka Lebovic je doktorski kandidat na odseku Ljudski razvoj i obrazovanje Harvardske postdiplomske škole obrazovanja. Njeno istraživanje bavi se stručnim usavršavanjem i usmeravanjem ranih edukatora, sa posebnim fokusom na unapređenje sposobnosti odraslih kroz profesionalni razvoj i uticaj takvih programa na rezultate vaspitačа i dece. Njena disertacija nastoji da identifikuje najbolje prakse u treningu edukatora i istražuje kako instruktor doprinosi njihovom procesu učenja. Ona želi da definiše inovativne strategije intervenisanja kako bi se poboljšala briga o deci u ranom detinjstvu i da integriše rezultate istraživanja za osmišljavanje efikasnog programa profesionalnog usavršavanja ranih edukatora. Namera joj je da sprovede i primeni istraživanja sa ranim edukatorima u cilju promovisanja sistemskih poboljšavanja usluga i benefita za decu u ranom detinjstvu. Rebeka je diplomirala na smeru Urbane i hispanske studije na Univerzitetu Braun, a magistrirala na smeru Obrazovanje, jezik i pismenost na Harvardskoj postdiplomskoj školi obrazovanja. Njen mentor biće Centru pridružen član fakulteta Dana Šarl Mekoj, profesor na Katedri za obrazovanje i društvo na Harvardskoj postdiplomskoj školi obrazovanja.
Linda Džao je doktorski kandidat na odseku Sociologija Harvardske postdiplomske škole umetnosti i nauka. Lindino istraživanje bavi se nejednakostima u merama koje opisuju zdravstveno stanje bebe po rođenju, uključujući vremenski osetljive prelazne periode koji prethode prevremenom porođaju, povezujući individualne faktore rizika, društveno okruženje i biološke pokazatelje prevremenog porođaja. Ona nastoji da utvrdi u kojoj meri je neposredno okruženje pokazatelj ili uzročnik male težine bebe na rođenju, kao i da li različiti okolni konteksti mogu da povećaju ili smanje određene tipove individualnog rizika. Njeno istraživanje će dodatno ispitati da li se razni društveni rizici prenose na različite tipove abnormalnosti u trudnoći, što dovodi do prevremenog porođaja, u cilju prenošenja znanja iz sociologije na kliničku medicinu. Njen inovativni pristup može da doprinese davanju smernica kreatorima politika za konkretne akcije ili intervencije kako bi se unapredilo dečje zdravlje. Linda je diplomirala ekonomiju na Univerzitetu Prinston, a tokom ove godine treba da stekne zvanje magistra, smer Statistika na Univerzitetu Harvard, dok istovremeno radi na doktorskoj disertaciji. Njen mentor biće Džejson Bekfild, profesor na Katedri za sociologiju na Univerzitetu Harvard.

Ukoliko ste zainteresovani da filantropski podržite ovu inicijativu, molimo vas da se obratite Maji Jovanović na

mjovanovic@novakdjokovicfoundation.org KONTAKTIRAJTE MAJU

Saznajte Više

Saznajte više o Centru za razvoj
deteta na Univerzitetu Harvard

Saznajte Više

Upotreba kolačića

Naš sajt koristi kolačiće kako bi poboljšao korisničko iskustvo

PrihvatitiSAZNAJTE VIŠE